Ανυπόστατες διαρροές για αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα του βραχυπρόθεσμου ελληνικού χρέους, είσοδο στο QE και... «Mitsotakis trade»

Ανυπόστατες διαρροές για αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα του βραχυπρόθεσμου ελληνικού χρέους, είσοδο στο QE και... «Mitsotakis trade»
Επενδυτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι και ο Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει ότι βλέπει επιθετική αναβάθμιση της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης ώστε σχετικά σύντομα να βαθμολογεί ως investment grade...
Περίεργες διαρροές λαμβάνουν χώρα το έσχατο διάστημα και από κύκλους της Τράπεζας της Ελλάδος ότι οι οίκοι αξιολόγησης σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα με διαφορετική βαθμολογία το βραχυπρόθεσμο χρέος από το μακροπρόθεσμο ώστε η Ελλάδα πιο σύντομα να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα.
Επενδυτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι και ο Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει ότι βλέπει επιθετική αναβάθμιση της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης ώστε σχετικά σύντομα να βαθμολογεί ως investment grade δηλαδή επενδυτική βαθμίδα ή  BBB-, υπό τον όρο αυτό τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ταυτόχρονα αναφέρουν ότι λόγω της έλευσης του Μητσοτάκη στην εξουσία σημειώνεται το χαρακτηριζόμενο «Mitsotakis trade» δηλαδή μια δυναμική προεξόφληση της νίκης της ΝΔ και του Μητσοτάκη.

Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Η Ελλάδα βαθμολογείται με ΒΒ- από την Fitch δηλαδή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από την κατηγορία investment grade και πιθανότατα να αναβαθμιστεί σε ΒΒ έως τις 2 Αυγούστου 2019.
Τα ομόλογα μιας χώρας που βαθμολογούνται ως επενδυτική βαθμίδα θεωρούνται επενδύσιμα, η χώρα βρίσκεται στην κανονικότητα και η ΕΚΤ κάνει αποδεκτά τα ομόλογα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Τα ομόλογα που δεν είναι επενδυτικής βαθμίδας θεωρούνται junk bond δηλαδή ομόλογα σκουπίδια και με βάση την βαθμολογία έχουν κλιμάκωση ρίσκου.
Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των ομολόγων σκουπιδιών και βαθμολογείται από την Fitch σε ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Standard and Poor’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Β+ ή 4 βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Β1 ή 4 κλίμακες μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.
Με βάση ορισμένες διαρροές οι οποίες είναι αβάσιμες οι οίκοι αξιολόγησης θα μπορούσαν να αξιολογήσουν και βαθμολογήσουν την Ελλάδα σε διαφορετική κλίμακα το βραχυπρόθεσμο χρέος και σε διαφορετική το μακροπρόθεσμο.
Όταν οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν μια χώρα αναφέρουν ότι βαθμολογούν το βραχυπρόθεσμο χρέος με αυτή την βαθμολογία και το μακροπρόθεσμο χρέος με την τάδε βαθμολογία.
Π.χ. η Fitch όταν το 2018 αναβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- στο μακροπρόθεσμο χρέος είχε βαθμολογήσει το βραχυπρόθεσμο χρέος στο Β δηλαδή διαφορά δύο βαθμίδων.
Με βάση τις διαρροές ορισμένων κύκλων – και δυστυχώς και ανθρώπων της ΤτΕ – οι οίκοι αξιολόγησης θα μπορούσαν τους επόμενους μήνες να αναβαθμίσουν το βραχυπρόθεσμο χρέος κατά 5 βαθμίδες σε επενδυτική βαθμίδα και κάτω από επενδυτική βαθμίδα το μακροπρόθεσμο χρέος.
Να σημειωθεί ότι τέτοιο σενάριο δεν υφίσταται.
Ούτως οι άλλως οι αγορές, η ΕΚΤ και όλοι οι διεθνείς επενδυτές εστιάζουν στο μακροπρόθεσμο χρέος και όχι στο βραχυπρόθεσμο.
Συν τοις άλλοις είναι παράδοξο το βραχυπρόθεσμο χρέος να έχει καλύτερη βαθμολογία από το μακροπρόθεσμο.
Επί της ουσίας είναι αδύνατο οι οίκοι αξιολόγησης να βαθμολογήσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα στο βραχυπρόθεσμο χρέος και το μακροπρόθεσμο να παραμένει εκτός επενδυτικής βαθμίδας.
Με βάση αυτούς που διαρρέουν τέτοια σενάρια εάν η Ελλάδα έχει πιστοληπτική ικανότητα ΒΒΒ- έστω και στο βραχυπρόθεσμο χρέος η ΕΚΤ θα μπορούσε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Αυτό αποτελεί μια ακόμη ανακρίβεια.
Η ΕΚΤ δεν εντάσσει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης σήμερα για τρεις λόγους
1)Γιατί η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα στο μακροπρόθεσμο χρέος
2)Γιατί η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα για να εξισορροπήσει την επενδυτική βαθμίδα
3)Γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει βιώσιμο χρέος μετά το 2032 όπως ορίζεται στις εκθέσεις βιωσιμότητας χρέους DSA.

Δύσκολη η συμμετοχή σε ποσοτική χαλάρωση ακόμη και εάν τα ομόλογα είχαν επενδυτική βαθμίδα

Όπως έχει αναλυθεί από το bankingnews ακόμη και εάν τα ελληνικά ομόλογα ήταν επενδυτικής βαθμίδας δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
Το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα στηρίζεται στην ανανέωση ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ.
Π.χ. εάν κατέχει 20 δισεκ. Πορτογαλικά ομόλογα και λήγουν το 2020 3 δισεκ. η ΕΚΤ όταν το πορτογαλικό δημόσιο προβαίνει σε δημοπρασίες ομολόγων, στην πρωτογενή αγορά θα αγοράζει 3 δισεκ. ώστε να διατηρεί το όριο των 20 δισεκ.
Η ΕΚΤ ουσιαστικά το ανώτατο όριο θα το κρατήσει σταθερό και θα ανανεώνει τις λήξεις συμμετέχοντας στην πρωτογενή αγορά, δηλαδή θα αγοράζει ομόλογα όταν λήγουν μέσω δημοπρασιών ομολόγων.
Προϋπόθεση λοιπόν είναι οι λήξεις ώστε να ανανεώνονται ομόλογα.
Η ΕΚΤ, πέραν αυτών που κατέχει το 2012 δεν διαθέτει ελληνικό χρέος μέσω των μηχανισμών νομισματικής πολιτικής δηλαδή ποσοτικής χαλάρωσης.
Άρα πως η ΕΚΤ θα μπορεί να παρεμβαίνει στην πρωτογενή αγορά και να αγοράζει ελληνικά ομόλογα όταν δεν διαθέτει ελληνικό χρέος που να έχει αποκτήσει από πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Για να μπορέσει αυτό να συμβεί θα πρέπει η ΕΚΤ να αποφασίσει ειδικά για την Ελλάδα να τροποποιήσει τις διαδικασίες ή να διευρύνει το πλαίσιο του νέου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Βέβαια όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση ότι όντως η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα, investment grade το 2020.

Υφίσταται το Mitsotakis trade;

Η έννοια Mitsotakis trade υπονοεί ότι λόγω της έλευσης του Μητσοτάκη και της ΝΔ στην εξουσία οι αγορές προεξοφλούν ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι πιο φιλική και σπεύδουν να αποτιμήσουν και να επανατιμολογήσουν το ελληνικό ρίσκο στα ομόλογα σε χαμηλότερες αποδόσεις και υψηλότερες τιμές.
Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν την Ελλάδα πιο θετικά, με χαμηλότερο ρίσκο.
Η ΝΔ θα είναι πιο φιλική προς τις αγορές αλλά η έννοια Mitsotakis trade δεν φαίνεται ότι υφίσταται.
Γιατί;
Την απάντηση την δίνουν τα spreads Ελλάδος με Ιταλία και Ελλάδος με Πορτογαλία.
Το spread στα 10 χρόνια της Ελλάδος 2,04% με την Ιταλία 1,58% διαμορφώνεται στις 46 μονάδες βάσης και το spread Ελλάδος 2,04% με την Πορτογαλία 0,29% στις 175 μονάδες βάσης.
Τα spreads αυτά που σε γενικές γραμμές είναι σχετικά σταθερά δείχνουν ότι υπάρχει αντίστοιχο ράλι και στα ομόλογα της Πορτογαλίας και Ιταλίας.
Οπότε η αιτία του ράλι στα ελληνικά ομόλογα δεν θα πρέπει να αναζητηθεί στο εσωτερικό αλλά στο εξωτερικό και προφανώς στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που σχεδιάζει να εφαρμόσει εκ νέου η ΕΚΤ αγοράζοντας ομόλογα που λήγουν από τις δημοπρασίες την πρωτογενή αγορά.
Οι αποδόσεις των ομολόγων σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά όλων των εποχών και η τάση αυτή – της ακραίας φούσκας – συνεχίζεται γιατί η νέα επικεφαλής της ΕΚΤ Ch. Lagarde θα διατηρήσει την στρατηγική Draghi του σημερινού προέδρου της ΕΚΤ.
Η χαλαρή νομισματική πολιτική θα συνεχιστεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι 160 ομόλογα της ευρωζώνης έχουν αρνητικά επιτόκια πρώτη φορά καταγράφεται τέτοια ακραία στρέβλωση στην ιστορία της αγοράς ομολόγων.
Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο προηγούμενο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS