Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Elton: Στα 109 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις, στα 4,95 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο 2021

tags :
Elton: Στα 109 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις, στα 4,95 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο 2021

Βελτιωμένα αποτελέσματα για την Elton το εννεάμηνο 2021

 

Ανοδικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Elton Διεθνούς Εμπορίου τόσο σε επίπεδο γ' τριμήνου όσο και στο εννεάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία:

Οι Ενοποιημένες πωλήσεις για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 109.187 χιλ. έναντι Ευρώ 96.197 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 13,51%.
Οι Ενοποιημένες πωλήσεις κατά το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 38.449 χιλ. έναντι Ευρώ 30.766 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 24,97%.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 68.460 χιλ. έναντι Ευρώ 60.267 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 13,59%.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 23.349 χιλ. έναντι Ευρώ 18.861 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 23,80%.
Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 8.928 χιλ. έναντι Ευρώ 6.865 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,06%.
Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 3.234 χιλ. έναντι Ευρώ 2.214 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,10%.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 5.789 χιλ. έναντι Ευρώ 4.382 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,11%.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 2.000 χιλ. έναντι Ευρώ 1.351 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,04%.
Το ποσοστό κέρδους EBITDA του Ομίλου για την περίοδο εννεαμήνου 2021 σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 8,18% έναντι 7,14% του περσινού.
Το ποσοστό κέρδους EBITDA της Εταιρείας για την περίοδο εννεαμήνου 2021 σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 8,46% έναντι 7,27% του περσινού.
Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 7.348 χιλ.έναντι Ευρώ 4.559 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,16%.
Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 2.707 χιλ. έναντι Ευρώ 1.477 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83,28%.
Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 4.955 χιλ.έναντι κερδών Ευρώ 3.286 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,80%.
Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 1.723 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 994 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 73,40%.
Ο συνολικός καθαρός δανεισμός την 30/9/2021 αυξήθηκε εποχιακά σε σχέση με την 31/12/2020 και μειώθηκε σε σχέση με την άμεσα αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο 30/9/2020 ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Διοίκησης να θωρακίσει τον Όμιλο έναντι της αβεβαιότητας στην αγορά λόγω της πανδημίας.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 αναμένεται να συνεχιστεί η ίδια τάση των μεγεθών με αυτή του 9μήνου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης