Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trade Estates: Ειδικοί διαπραγματευτές η Eurobank Equities και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Trade Estates: Ειδικοί διαπραγματευτές η Eurobank Equities και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή
Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα διαβιβάζουν στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης
Τη σύναψη συμβάσεων τόσο με την «Eurobank Equities» Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών όσο και την «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ», ανακοίνωσε η Trade Estates.
Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει:
«Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 7 Νοεμβρίου 2023 απόφασή της ενέκρινε τον ορισμό της εταιρείας με την επωνυμία Eurobank Equities Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τον ορισμό της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως ειδικούς διαπραγματευτές των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 10η Νοεμβρίου 2023.
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης τόσο με την Eurobank Equities Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών όσο και την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (από κοινού οι «Ειδικοί Διαπραγματευτές») με τους ακόλουθους βασικούς όρους:
1. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα διαβιβάζουν στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στους Ειδικούς Διαπραγματευτές.
2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης