Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Eπιδείνωση στα πλάνα αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών - Έρχεται η DGCom 26-27 Μαρτίου στην Ελλάδα

Eπιδείνωση στα πλάνα αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών - Έρχεται η DGCom 26-27 Μαρτίου στην Ελλάδα
Το διήμερο 26 και 27 Μαρτίου έρχεται στην Αθήνα η DGCom με βασικό στόχο να επαναξιολογήσει τα πλάνα αναδιάρθρωσης...
Για επανέλεγχο των restructuring plans των πλάνων αναδιάρθρωσης έρχεται στην Ελλάδα ο Gert Jan Koopman ο αναπληρωτής διευθυντής υπεύθυνος για τις κρατικές ενισχύσεις  state aid, της DGCom δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ (DGCom Directorate-General for Competition)
Το διήμερο 26 και 27 Μαρτίου έρχεται στην Αθήνα η DGCom με βασικό στόχο να επαναξιολογήσει τα πλάνα αναδιάρθρωσης αναφέρει κορυφαίος τραπεζίτης.
Σε πρώτη φάση θα επαναξιολογήσει η DGCom τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών αλλά είναι 100% βέβαιο ότι θα υπάρξουν επί τα χείρω αρνητικές αναθεωρήσεις σε όλες τις πτυχές των σχεδίων- πλάνων ειδικά στα NPLs, ρευστότητα και αποτελέσματα.
Επειδή όμως οι τράπεζες λόγω της νέας ελληνικής κρίσης δεν μπορούν να συντάξουν με ακρίβεια και με αξιοπιστία προϋπολογισμούς είναι δεδομένο ότι αρχικά θα αξιολογήσει και σε επόμενη φάση θα επανέλθει στην Ελλάδα η DGCom απαιτώντας από τις τράπεζες να αλλάξουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης αναθεωρώντας επί τα χείρω τους οικονομικούς στόχους για το διάστημα 2015 με 2017.
Τα restructuring plans τα πλάνα αναδιάρθρωσης δεν ισχύουν παρ΄ ότι εγκρίθηκαν μόλις το 2014 αναφέρει κορυφαίος τραπεζίτης, όλες οι παράμετροι των ισολογισμών των τραπεζών εμφανίζουν μικρές έως πολύ μεγάλες αποκλίσεις.
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εστιάζονται κυρίως
1)Στα NPLs όπου αναμενόταν κορύφωση στα μέσα του 2015 με βάση τα πλάνα αναδιάρθρωσης αλλά προφανώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί επί τα χείρω.
Η κορύφωση των NPLs μεταφέρεται για το 2016 ενώ για το 2015 οι τράπεζες θα σημειώσουν νέα μεγάλη αύξηση προβλέψεων.
2)Στα προηγούμενα πλάνα αναδιάρθρωσης – που πλέον δεν ισχύουν – αναμενόταν το 2015 ειδικά από το β΄ 6μηνο οι τράπεζες να περάσουν σε κερδοφορία.
Ο στόχος αυτός έχει ήδη καταπέσει καθώς με βάση την τωρινή εικόνα και το 2015 οι τράπεζες θα εμφανίσουν ζημίες.
3)Τα προ προβλέψεων έσοδα που συνδέονται με τις δύο προαναφερόμενες παραμέτρους εμφανίζουν ήδη ουσιαστική επιδείνωση.  
4)Μείζον πρόβλημα έχει ανακύψει με την ρευστότητα των τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες λόγω της νέας μεγάλης κρίσης έχουν δανειστεί 100 δισεκ. από το ευρωσύστημα 68,8 δισεκ. ELA και 31-32 δισεκ. απευθείας από την ΕΚΤ.
Οι τράπεζες αντί να μειώνουν την ρευστότητα τους από το ευρωσύστημα κάτω από το 15% του ενεργητικού (345 δισεκ. το ενεργητικό των τραπεζών) την αυξάνουν κατακόρυφα.
Οι ελληνικές τράπεζες την τρέχουσα περίοδο έχουν δανειστεί ρευστότητα από το ευρωσύστημα που αντιστοιχεί στο 29% του ενεργητικού πρόκειται για τεράστια απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί στα πλάνα αναδιάρθρωσης και στην DGCom.
Να ληφθεί υπόψη ότι άτυπα στόχος ήταν το 2015 οι ελληνικές τράπεζες να είχαν μείωση την εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα στο 10% του ενεργητικού ή κάτω από αυτό δηλαδή κάτω από 35 δισεκ. και αντ΄ αυτού η εξάρτηση έχει εκτιναχθεί στα 100 δισεκ.
 5)Το χρονοδιάγραμμα πώλησης θυγατρικών στα Βαλκάνια και μη τραπεζικών δραστηριοτήτων παρ΄ ότι υπάρχουν περιθώρια έως το 2016 με Σεπτέμβριο του 2017 δεν αποκλείεται να ζητηθεί να επισπευστούν ορισμένες πωλήσεις θυγατρικών.
Ειδικά στην περίπτωση της Εθνικής είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πίεση ώστε να πωληθεί άμεσα το 26,9% της Finansbank.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΤΧΣ θα εγκρίνει την πώληση μέσω placement του 26,9% της Finansbank μετά τον διορισμό της Κερασίνας Ραυτοπούλου ως εκπροσώπου του ΥΠΟΙΚ στο ΤΧΣ.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έγκρισης του 26,9% της Finansbank προσέκρουσε στην αντιπαράθεση που υπάρχει στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ…
Τα ξένα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ζητούν να πωληθεί το 100% της Finansbank και όχι μόνο το 26,9%.

Τα πλάνα αναδιάρθρωσης του Ιουνίου του 2014 που δεν ισχύουν

Οι ελληνικές τράπεζες κατέθεσαν τα πλάνα αναδιάρθρωσης τους αρχές Καλοκαιριού του 2014 για να προσμετρήσουν στα stress tests της ΕΚΤ.
Τα πλάνα αναδιάρθρωσης συμπεριλήφθησαν αλλά δεν ισχύουν πλέον και πλέον τίθεται ένα θέμα για την αξιοπιστία των stress tests.
Συμπεριλήφθησαν πλάνα αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών που μετά από 9 μήνες δεν ισχύουν!!!!!!!
Υπενθυμίζεται ότι στα πλάνα αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνονταν
-Ενίσχυση της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου.
Πως δηλαδή οι τράπεζες θα ενισχύσουν περισσότερο τα κεφάλαια τους.
Ο στόχος αυτός αναθεωρείται επί τα χείρω.
Α) Διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου καθώς τα NPLs έχουν αγγίξει το 37% ή 79 δισεκ ευρώ προβληματικά δάνεια σε σύνολο 213 δισεκ. ευρώ.
Ο στόχος αυτός αναθεωρείται επί τα χείρω.
Β) Διαχείριση του λειτουργικού κόστους μέσω μείωσης προσωπικού από προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί αλλά δεν αποκλείεται και μικρής κλίμακας νέος γύρος εθελούσιων εξόδων.  
Γ) Πώληση περιουσιακών στοιχείων ειδικά των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Δ) Επανασχεδιάστηκε η νέα βαλκανική πολιτική των ελληνικών τραπεζών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ε) Χρονοδιάγραμμα πώλησης των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, ξενοδοχεία και ακίνητα.
Ο στόχος είναι να έχουν πωληθεί το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2017.
Στ) Θα πωλήσουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ασφαλιστικές και να κρατήσουν από 33% καταστατική μειοψηφία έως 49%.
Ως γνωστό όλες οι τράπεζες Εθνική, Eurobank και Πειραιώς ελέγχουν 100% τις ασφαλιστικές τους εταιρίες ενώ η Alpha έχει πωλήσει εδώ και λίγα χρόνια στην AXA την Alpha Ασφαλιστική.
Επειδή οι ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν κατά βάση τα δίκτυα των τραπεζών μια λογική απόφαση θα ήταν να πωλήσουν το 51% ή και μεγαλύτερο ποσοστό έως 67% δηλαδή καταστατική πλειοψηφία σε στρατηγικό επενδυτή και ειδικά διεθνή ασφαλιστική εταιρία και να κρατήσουν μειοψηφικά πακέτα κερδίζοντας από τις συνέργειες και τις προμήθειες.
Την λύση αυτή την εξετάζει κατά βάση η Eurobank με την Eurolife καθώς και η Εθνική τράπεζα με την Εθνική Ασφαλιστική.
Ζ) Η δεύτερη εναλλακτική είναι να πωληθούν στο 100% και να αποδεσμευτούν  οριστικά οι τράπεζες από τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες.

www.bankingnews

Πρώτη ενημέρωση 07:11 9 Μαρτίου 2015

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης