Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Βελτίωση μέσω αναδιάρθρωσης δανείων και μείωσης επιτοκίων – Ποιες εισηγμένες βλέπουν καλύτερες μέρες

Βελτίωση μέσω αναδιάρθρωσης δανείων και μείωσης επιτοκίων – Ποιες εισηγμένες βλέπουν καλύτερες μέρες
Με καλύτερους όρους γίνεται πλέον η αναχρηματοδότηση των δανείων και μπαίνει τέλος στην περίοδο όπου τα επιτόκια ξεπερνούσαν το 10% και αποτελούσαν βραχνά για τη λειτουργία της επιχείρησης
Ο υπερδανεισμός πολλών εισηγμένων ροκάνιζε επί χρόνια τα κέρδη καθώς λόγω της κρίσης ο δανεισμός έγινε ακριβός με τις τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια, ενώ και οι εκδόσεις ομολόγων έγιναν επίσης ακριβές αφού υπήρχαν εταιρείες που δανείστηκαν με επιτόκιο και πάνω από 10%.
Σήμερα, πολλά από τα δάνεια έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα και για κάποιες εταιρείες απαιτητά επειδή δεν πληρούνται οι όροι.
Οι εισηγμένες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται πως τα επιτόκια μειώνονται σημαντικά και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπνεύσουν, αφού οι τόκοι θα μειωθούν και θα μπορέσει να βελτιωθεί η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.
Για κάποιες εταιρείες πάντως η απλή αναχρηματοδότηση έστω και με δραστική μείωση του επιτοκίου ίσως να μην είναι αρκετή, αφού χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή ένεση προκειμένου να βελτιωθεί ο ισολογισμός.
Το σημαντικό από την αναχρηματοδότηση είναι πως εκτός από ανάσες ρευστότητας, φεύγει και ένας πονοκέφαλος από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τώρα μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο που κερδίζουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Η Frigoglass ήρθε σε συμφωνία με τους πιστωτές για την αναδιάρθρωση των δανείων.
Η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25% και βάσει τις συμφωνίας, της οποίας οι αναλυτικοί και οριστικοί όροι δεν έχουν ανακοινωθεί, θα υπάρξει μείωση του δανεισμού, παράταση λήξης των κυριότερων υποχρεώσεων και νέα χρηματοδότησης μέρος της ποίας θα γίνει με εισφορά κεφαλαίου από τον βασικό μέτοχο.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι απαραίτητη καθώς η καθαρή θέση στο εννεάμηνο ήταν αρνητική κατά 117 εκατ. ευρώ με το σύνολο των υποχρεώσεων να ανέρχεται στα 545 εκατ. ευρώ και τον όμιλο να έχει καταβάλει σε τόκους 15,7 εκατ. ευρώ με το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων να ανέρχεται στα 20,6 εκατ. ευρώ.
Η Sato αναφέρει πως πλέον ο τόκος των δανείων είναι Euribor τριμήνου συν 3%, ένα επιτόκιο που είναι εξαιρετικά χαμηλό, αν αναλογιστεί κανείς πως εισηγμένες με εξαιρετικούς ισολογισμούς, υγιέστατες καταβάλουν επιτόκια άνω του 5,5% σήμερα.
Η Ιντραλότ είχε ομολογιακό 325 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75% και προχώρησε σε νέα έκδοση με επιτόκιο 6,75% ύψους 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντικαταστήσει το παλιό και να μειώσει σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης σημαντικά το κόστος δανεισμού.
Στο εννεάμηνο είχε χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα ύψους 55,9 εκατ. ευρώ με ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Φίλιππος Νάκας, με την αναδιάρθρωση των δανείων του ομίλου υπάρχει σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Αυτό αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στα αποτελέσματα εξαμήνου (1/7/2016-31/12/16).
Η Yalco στα τέλη του 2016 ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες και εκδόθηκαν και καλύφθηκαν τα νέα ομολογιακά δάνεια.
Με αυτόν τον τρόπο αναχρηματοδοτήθηκε ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας και η διοίκηση σημείωσε πως το πιο σημαντικό είναι η δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας με άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων χρήσης.
Σημειώνεται πως εκδόθηκε ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 10,2 εκατ. ευρώ και έχει εκδοθεί με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων, επομένως αν δεν μπορέσει στη λήξη του να εξοφληθεί ή να αναχρηματοδοτηθεί θα υπάρξει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και dilution των υφιστάμενων μετόχων.
Με στοιχεία πρώτου εξαμήνου 2016 η Yalco είχε τραπεζικές υποχρεώσεις 46 εκατ. ευρώ, αρνητική καθαρή θέση κοντά στα 20 εκατ. ευρώ , ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 1,18 εκατ. ευρώ και οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα είχαν ανέλθει στα 1,24 εκατ. ευρώ.
Σαν την περίπτωση της Yalco υπάρχουν αρκετές ακόμα εισηγμένες, οι οποίες διαθέτουν αρνητική καθαρή θέση και η κρίση έχει πλήξει σημαντικά τον τζίρο και την κερδοφορία.
Τέλος στην τηλεδιάσκεψη των ΕΛΠΕ η διοίκηση ανέφερε πως βρίσκεται ήδη και προχωρημένες συζητήσεις με τους πιστωτές και θα αναχρηματοδοτήσει με επιτυχία τα δάνεια που λήγουν.
Ο όμιλος πρέπει μέσα στο 2017 να αποπληρώσει δάνεια ύψους 308 εκατ. ευρώ ενώ σχεδιάζει να αναχρηματοδοτήσει δάνεια 524 εκατ. ευρώ.
Επίσης αναφέρθηκε πως το κόστος δανεισμού έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά και είναι στο 3% περίπου.
Για το 2016 οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα έφτασαν στο ποσό των 206 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα του επενδυτικού πλάνου, την περίοδο 2007- 2012, το επίπεδο καθαρού δανεισμού αυξήθηκε στο 45% των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων.
Ο Όμιλος έχει ξεκινήσει διαδικασία μείωσης του επιπέδου καθαρού δανεισμού και η διαδικασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο δείκτη Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια, καλύτερη αντιστοίχιση των ημερομηνιών λήξης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, σημειώνει η διοίκηση στον δημοσιευμένο ισολογισμό.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης