ΤΧΣ: Η συμφωνία Eurobank - Grivalia προάγει τη μείωση των NPLs και τη σταθερότητα των τραπεζών

ΤΧΣ: Η συμφωνία Eurobank - Grivalia προάγει τη μείωση των NPLs και τη σταθερότητα των τραπεζών
Θετικά κρίνει τη συμφωνία Eurobank - Grivalia το ΤΧΣ
Η συμφωνία Eurobank - Grivalia προάγει τη μείωσης των NPLs και τη σταθερότητα των τραπεζών, σημειώνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ειδικότερα, το ΤΧΣ αναφέρει ότι κατ’ εφαρμογή του ιδρυτικού του νόμου (Ν. 3864/2010)  λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των Ελλήνων φορολογουμένων και για τη διατήρηση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει, προστάτευσε το δημόσιο συμφέρον διατηρώντας την αξία της συμμετοχής του και κατοχύρωσε, πως καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής και τη διαδικασία αυτής, θα διασφαλιστούν πλήρως και δεν θα θιγούν τα οικεία δικαιώματα  που απορρέουν από τον νόμο 3864/2010 και την από  4/12/2015 υφιστάμενη Συμφωνία Πλαίσιο (RFA) με την τράπεζα Eurobank.
«Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της εν λόγω τράπεζας, προάγει την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξυγιαίνοντας το χαρτοφυλάκιο της νέας τράπεζας και συμβάλει στην περαιτέρω σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, που  σε κάθε περίπτωση αποτελεί έναν εκ των  βασικών  σκοπών του Ταμείου» καταλήγει η ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS