Διστακτικοί οι οίκοι αξιολόγησης με την Ελλάδα - Η Fitch 24/1 αναβαθμίζει σε θετικές τις προοπτικές, στις 24 Απριλίου η αναβάθμιση σε ΒΒ από ΒΒ-

Διστακτικοί οι οίκοι αξιολόγησης με την Ελλάδα - Η Fitch 24/1 αναβαθμίζει σε θετικές τις προοπτικές, στις 24 Απριλίου η αναβάθμιση σε ΒΒ από ΒΒ-
Γενικώς πρέπει να τονιστεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα είναι διστακτικοί να αναβαθμίσουν την Ελλάδα επιθετικά για 5 λόγους
Στην αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ελληνικής οικονομίας σε θετικές... από σταθερές θα αναβαθμίσει ο αμερικανικός οίκος Fitch στις 24 Ιανουαρίου 2020 χωρίς όμως να αλλάξει την βαθμολογία που θα παραμείνει αμετάβλητη σε ΒΒ-. 
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος αναμένεται στις 24 Απριλίου 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί μόνο κατά μια κλίμακα το 2020 σε ΒΒ από ΒΒ- με εξαίρεση την Scope που θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ 

Γενικώς πρέπει να τονιστεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα είναι διστακτικοί να αναβαθμίσουν την Ελλάδα επιθετικά για 5 λόγους
Α)Η πορεία του ΑΕΠ με ρυθμό πέριξ του 2,5% δεν συνηγορεί σε επιθετικές αναβαθμίσεις
Β)Απαιτείται μετατροπή του ελληνικού χρέους σε βιώσιμο
Γ)Το σχέδιο Ηρακλής για την μείωση των NPEs συμβάλλει στην αναβάθμιση της οικονομίας κατά μια κλίμακα
Δ)Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και το κόστος δανεισμού δεν συνυπολογίζονται καθώς οι οίκοι αξιολόγησης δεν τα αποτιμούν καθώς αναγνωρίζουν ότι οφείλονται στις παρεμβάσεις της ΕΚΤ.
Τα χαμηλά επιτόκια δεν αποτελούν ικανή συνθήκη για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
Ε)Όσο η Ελλάδα πλησιάζει την επενδυτική βαθμίδα, τόσο πιο δύσκολες θα είναι οι αναβαθμίσεις.

Συνολικά 11 φορές θα αξιολογήσουν οι 5 οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης την Ελλάδα μέσα στο 2020. 
Η πρώτη γεύση όχι αξιολόγησης αλλά ανάλυσης και εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία θα δοθεί στις 24 Ιανουαρίου 2020 από την Fitch ενώ στις 28 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιείται το συνέδριο της Fitch στην Αθήνα.
Η πρώτη επίσημη αξιολόγηση έχει προγραμματιστεί 24 Ιανουαρίου 2020 από την Fitch όπου δεν αναμένεται να αλλάξει η πιστοληπτική ικανότητα θα διατηρηθεί σε ΒΒ- αλλά θα αναβαθμιστούν οι προοπτικές σε θετικές.
Η πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι 24 Απριλίου όπου δύο οίκοι η Standard and Poor’s και ο καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσουν την Ελλάδα.
Είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις μόνο η Scope ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης που δεν αναγνωρίζεται – ακόμη – από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ στις 17 Ιουνίου 2020 από ΒΒ που ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα.
Η Moody’s είναι πολύ πιθανό να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα το 2020.
Με βάση τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης η Ελλάδα βαθμολογείται ως εξής
Fitch ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Moody’s Β1 ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
Standard and Poor’s ΒΒ- ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Scope ΒΒ ή 2 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
DBRS ΒΒ Low ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα είναι αδύνατο να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα πριν τα μέσα ή τέλη του 2021, ουσιαστικά αποκλείεται να αναβαθμιστεί μέσα στο 2020.
Τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα;
Τα ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα
1)Δεν είναι junk bond δηλαδή σκουπίδια
2)Θεωρούνται ομόλογα αξιόπιστα και χαμηλού ρίσκου
3)Η ΕΚΤ τα κάνει αποδεκτά για πράξεις νομισματικής πολιτικής, εντάσσονται αυτόματα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
4)Ομόλογα που βαθμολογούνται σε επενδυτική βαθμίδα μπορούν να προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως pension funds τα οποία εκ του καταστατικού τους δεν μπορούν να επενδύσουν σε junk bond.
Η επενδυτική βαθμίδα θα βοηθήσει και τις ελληνικές τράπεζες να προβαίνουν σε εκδόσεις διαφόρων τίτλων με πολύ χαμηλά επιτόκια π.χ. εκδόσεις Tier 2 ή Tier 1

Οίκοι αξιολόγησης και ημερομηνίες για την Ελλάδα το 2020

Οίκοι αξιολόγησης Ημερομηνίες αξιολόγησης
Moody’s 8 Μαΐου 2020
6 Νοεμβρίου 2020
Standard and Poor’s 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Fitch

24 Ιανουαρίου 2020
24 Ιουλίου 2020
DBRS 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Scope 6 Μαρτίου 2020
17 Ιουνίου 2020
4 Δεκεμβρίου 2020
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Σημειώνεται ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι από την βαθμολογία ΒΒΒ- (κατά Fitch ή Standard and Poor's) ή Baa3 (κατά Moody's) και υψηλότερα, η σομόν απόχρωση στον πίνακα που ακολουθεί και υψηλότερα.
Η επενδυτική βαθμίδα έχει διάφορες διαβαθμίσεις με μέγιστη ΑΑΑ που είναι π.χ. η βαθμολογία της Γερμανίας ή των ΗΠΑ.
Ο στόχος της Ελλάδος είναι να βαθμολογείται στο τέλος του 2021 σε lower medium grade

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS