Τα σημάδια αφύπνισης για τη μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και σύγκριση με την ΚΤ του Βελγίου

Τα σημάδια αφύπνισης για τη μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και σύγκριση με την ΚΤ του Βελγίου
Οι «ενστάσεις» επενδυτών, τα προτερήματα και τα ελαττώματα και η ενίσχυση του τίτλου με αφορμή την αναδρομική μείωση της φορολογίας των μερισμάτων
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί μία ιδιαίτερη μετοχή, η οποία από τη μία έχει βρεθεί στο στόχαστρο για το αν θα πρέπει να διαπραγματεύεται, αφού ουσιαστικά αποτελεί υποκατάστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από την άλλη έχει φανατικούς μετόχους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η διάθεση των κερδών με το μεγάλο μέρος να πηγαίνει στο κράτος αποτελεί το βασικό λόγο που κάποιοι δεν επιθυμούν να επενδύσουν.
Ένας άλλος λόγος είναι η φορολόγηση του μερίσματος, άλλα όπως έγραψε πριν λίγες μέρες το BΝ, ο τρόπος αυτός αλλάζει και αναδρομικά μάλιστα, επιστρέφοντας πρόσθετα κεφάλαια στους μετόχους από το 2014 (18,9 εκατ. ευρώ)!
Στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν τη μετοχή σημειώνουν πως αποτελεί επένδυση-ομόλογο λόγω του μερίσματος και της σταθερότητας.
Σημειώνεται πως από κεντρικές τράπεζες μόνο η Ελλάδος και η αντίστοιχη του Βελγίου διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αξιών.  
Μία λογική επομένως σύγκριση θα ήταν με την αντίστοιχη Τράπεζα Βελγίου (ΒΝΑΒ), αφού έχει τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με την ΤτΕ.
Και οι δύο διανέμουν κάθε χρόνο ένα πολύ ικανοποιητικό μέρισμα το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διαπραγματεύονται πολύ χαμηλά, σε σχέση με την λογιστική αξία προσφέρουν μία καλή επενδυτική επιλογή.
Τονίζεται πως βασικός μέτοχος της Τράπεζας του Βελγίου είναι το Βελγικό Δημόσιο με 50%.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο του ΧΑ κανείς μέτοχος δεν έχει ποσοστό πάνω από 5% στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά το ελληνικό δημόσιο παίρνει σταθερά το συντριπτικό μέρος των κερδών.
Από την άλλη η Τράπεζα του Βελγίου αποθεματοποιεί και μοιράζει μέρισμα το 50% των κερδών κάθε έτος και το υπόλοιπο 50% παίρνει το δημόσιο.
Η μερισματική απόδοση είναι, μετά τη μείωση του φόρου από την ΤτΕ, ανάλογη στις δύο μετοχές (4%), χωρίς να είναι γνωστό αν η αλλαγή στη φορολόγηση των μερισμάτων που έγινε στην Ελλάδα, γίνει το ίδιο και στο Βέλγιο (ο φόρος είναι υψηλός), ή αν κάποια στιγμή η βελγική τράπεζα θα επιστρέψει μέρος των αποθεματοποιημένων κερδών που περισσεύει στους μετόχους, όπως το ζητάνε επιτακτικά στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις κάποιοι μέτοχοι.
Οι δύο τράπεζες δηλαδή δίνουν κάθε χρόνο μέρισμα σε σύγκριση με τις συστημικές του ΧΑ που έχουν πολλά χρόνια να δώσουν και έχουν κάψει πολλά δισεκατομμύρια σε ανακεφαλαιοποιήσεις.
Ειδικά για την ΤτΕ, ανατρέχοντας στο επίσημο site της, ο πίνακας με τις διανομές μερισμάτων δείχνει πως εδώ και δεκαετίες δίνει σταθερά μέρισμα.
Από το 2010 μέχρι και τη χρήση 2018 έχει δώσει καθαρά στους μετόχους αθροιστικά 5 ευρώ ανά μετοχή.
Ο δείκτης p/bv της ΤτΕ είναι στο 0,50 έναντι 0,16 της αντίστοιχης του Βελγίου, ενώ ο δείκτης p/e είναι στις 5 φορές (μετά την αφαίρεση των κερδών που παίρνει το δημόσιο) για την Ελλάδος και 1,5 φορές για την Βελγίου αλλά με τα κέρδη του 2018, καθώς ανακοινώνει τέλη Μαρτίου αποτελέσματα για τη χρήση 2019.
Η ΤτΕ έβγαλε καθαρά κέρδη το 2019 842,3 εκατ. ευρώ.
Από αυτά το Ελληνικό Δημόσιο παίρνει τα 778,9 εκατ. ευρώ και από τα υπόλοιπα σχηματίζεται έκτακτο αποθεματικό 50 εκατ. ευρώ και επιστρέφονται στους μετόχους 13,3 εκατ. ευρώ (0,6720 ευρώ ανά μετοχή) ήτοι συνολικά 63,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της ΤτΕ από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο 11% έναντι απωλειών 8,7% του κλάδου των τραπεζών.
Αν προστεθεί όμως και η εξαιρετική χρονιά του 2019 η ΤτΕ ενισχύεται κατά 36% έναντι 86% του τραπεζικού κλάδου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS