Η Alpha Bank παρατείνει μέχρι τις 30/9 την αναστολή καταβολής δόσεων για δάνεια και κάρτες Ιδιωτών

Η Alpha Bank παρατείνει μέχρι τις 30/9 την αναστολή καταβολής δόσεων για δάνεια και κάρτες Ιδιωτών
Alpha Bank: Πίστωση χρόνου ως τον Σεπτέμβρη του 2020 για πληρωμές δόσεων-πιστωτικών
Ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία παρέχει η Alpha BankΑ στους Πελάτες της που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία της Covid-19, επεκτείνοντας για τρεις επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 30.9.2020, τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων ενήμερων στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και καρτών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο για όλες τις τράπεζες, η καταβολή των δόσεων δανείων και καρτών μπορεί να ανασταλεί έως τις 30.6.2020.
Όπως μάλιστα σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση των Πελατών της η Αlpha Βank έχει θέσει σε εφαρμογή μία ακόμη ευνοϊκότερη ρύθμιση.
Δικαιούχοι είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες Ιδιώτες Πελάτες, των οποίων το εισόδημα έχει μειωθεί άμεσα ή έμμεσα λόγω της πανδημίας Covid-19.
Οι Πελάτες που επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή των μηνιαίων οφειλών τους έως τις 30.9.2020, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, πολύ εύκολα και γρήγορα, μέσω του www.alpha.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε Κατάστημα.
Όσοι Πελάτες έχουν ήδη ενταχθεί στο υφιστάμενο πρόγραμμα τρίμηνης αναστολής και επιθυμούν επιπλέον παράταση, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα, από 1 έως 30 Ιουνίου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αlpha Βank www.alpha.gr.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS