Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Autohellas – Απουσιάζουν οι λεπτομέρειες

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Autohellas – Απουσιάζουν οι λεπτομέρειες
Σε ζημία γύρισε η εισηγμένη αλλά η διοίκηση δεν έδωσε λεπτομέρειες για στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως άλλες χρονιές 
Με αρκετή καθυστέρηση σε σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις δημοσίευσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη χρήση 2020 η Autohellas, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες.
Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 2%, ενώ τα EBITDA Μειώθηκαν 1,1% και τα καθαρά κέρδη γύρισαν σε ζημία 1,1 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση αναφέρει πως ο Μάρτιος, με την σταδιακή εφαρμογή του Lockdown, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.
Η επίδραση αυτή είναι πιο έντονη φυσικά στο δεύτερο τρίμηνο, όπου διήρκησαν για μεγαλύτερο διάστημα οι περιορισμοί στην μετακίνηση, το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και ο δραστικός περιορισμός αφίξεων λόγω πανδημίας.
Είναι ενθαρρυντικό τονίζει η εταιρεία ότι τόσο η δραστηριότητα των μακροενοικιάσεων (operating leasing), όσο και ο κλάδος εμπορίας αυτοκίνητου, δείχνουν τουλάχιστον καλή δυναμική πορεία μετά τη λήξη του Lockdown.
Φυσικά σε σχέση με το μέρος της δραστηριότητας που αφορά στον τουρισμό (βραχυχρόνιες μισθώσεις), οι επόμενοι μήνες αποτελούν μια πρόκληση, καθώς είναι βέβαιη η λειτουργία σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο αφίξεων, ακόμη και μετά τη σταδιακή επαναφορά των πτήσεων, με την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις επιδημιολογικές εξελίξεις να πλήττει τις διεθνείς αφίξεις.
Σημειώνεται πως η μετοχή είναι μεταξύ εκείνων που καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της πανδημίας.
Από την αρχή του έτους υποχωρεί κατά 52% και με χαμηλό στις 21/5 τα 3,27 ευρώ διαπραγματεύεται στα 3,50 ευρώ, έχοντας απομακρυνθεί λίγο μόλις από τα χαμηλά της.
Η διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη ρευστότητα, το ύψους του δανεισμού ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, κάτι που είχε κάνει για παράδειγμα στη δημοσίευση του περσινού πρώτου τριμήνου.
Τονίζεται τέλος πως η Aegean, στην οποία έχει σημαντική συμμετοχή δε θα δώσει μέρισμα για τη χρήση 2019.

BREAKING NEWS