Μέσω τηλεδιάσκεψης η Γενική Συνέλευση της Eurobank στις 28/7

Μέσω τηλεδιάσκεψης η Γενική Συνέλευση της Eurobank στις 28/7
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Αυγούστου 2020
Από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, στις 28 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS