Ισχυρά πλήγματα στις ξενοδοχειακές μονάδες των εισηγμένων λόγω κορωνοϊού - Aσθενικές οι πληρότητες

Ισχυρά πλήγματα στις ξενοδοχειακές μονάδες των εισηγμένων λόγω κορωνοϊού - Aσθενικές οι πληρότητες
Ισχυρό πλήγμα επέφερε στις ξενοδοχειακές μονάδες των εισηγμένων η πανδημία
Ισχυρό πλήγμα επέφερε στις ξενοδοχειακές μονάδες των εισηγμένων η πανδημία, με τις πληρότητες να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και μεγάλη μερίδα των εργαζομένων να βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης εργασίας.
Για την ΓΕΚΕ, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου President στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο κύκλος εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο σημείωσε μείωση 73,58% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1.446.452 ευρώ.
Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 5.474.534 ευρώ.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες (695.221) έναντι κερδών 1.871.688 το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων για τη τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε ζημιά ύψους (701.473) ευρώ, έναντι επίσης κέρδους 1.857.190 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Το ξενοδοχείο President από 23.03.20 εως 18.06.20 ήταν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας.
Ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων και συγκεκριμένα το 97% τέθηκε σε καθεστώς αναστολής.
Όσον αφορά τις πληρότητες από 01.01.2020 -23.03.20 ανήλθαν σε 39,13% έναντι 57,36 % το 2019 ενώ οι πληρότητες 01.01.2020 -30.06.20 ανήλθαν σε 34,08% έναντι 69,87 % το 2019.
Το ξενοδοχείο President ξεκίνξσε την επαναλειτουργία του από 19.06.2020.
Από το σύνολο του προσωπικού του ξενοδοχείου το 46% κάλυψε τις ανάγκες της επιχείρησης ενώ το εναπομείναν προσωπικό τελούσε σε καθεστώς αναστολής.
Για τους επόμενους μήνες ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αύξηση της πληρότητας, την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τον καθορισμό νέων πακέτων προσφορών, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και εγκαταστάσεις επιτυγχάνοντας την μείωση των δαπανών του κόστους λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου.
Οριστικά έκλεισε το ξενοδοχείο της Δαϊος στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη Ιουλίου άνοιξε το resort της εταιρείας στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, με χαμηλές πληρότητες.
Συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί ως υποκατάστημα της εταιρίας, ανέστειλε τη λειτουργία του με κρατική εντολή από τις 18 Μαρτίου 2020 και δεν έχει επαναλειτουργήσει μετά την άρση του lockdown, ενώ το resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το οποίο ανήκει στην κατά 100% θυγατρική εταιρία Hellas Holiday Hotels Α.Ε., ξεκίνησε τη λειτουργία για τη σεζόν 2020 μόλις στις 24 Ιουλίου.
Στο πρώτο εξάμημο της τρέχουσας χρήσης ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 8.889.731 ευρώ έναντι 15.539.508,13 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,79%.
Ειδικότερα οι πωλήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου (παροχής υπηρεσιών) ανήλθαν σε 486.296,97 ευρώ έναντι 7.810.061,60 ευρώ παρουσιάζοντας πτώση κατά 93,77%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ήταν επίσης αρνητικά κατά 735.250,49 ευρώ έναντι κερδών 1.819.612,89 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα κατέγραψαν ζημίες ύψους 2.570.678,69 ευρώ έναντι ζημιών 204.091,85 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Τέλος, αρνητικά διαμορφώθηκαν και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και μετά από φόρους σε ζημίες 4.180.306,98 ευρώ και 3.138.780,62 ευρώ, αντίστοιχα, έναντι ζημιών 2.070.875,47 ευρώ και 740.349,77 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου για το 2019.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS