Τραπεζικά νέα

Το 1 δισ νέο κεφάλαιο θα ελέγχει το 95,2% και οι παλαιοί μέτοχοι το 4,8% των μετοχών - Πως η Πειραιώς αντιμετωπίζει την στρέβλωση;

Το 1 δισ νέο κεφάλαιο θα ελέγχει το 95,2% και οι παλαιοί μέτοχοι το 4,8% των μετοχών - Πως η Πειραιώς αντιμετωπίζει την στρέβλωση;
Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς θα είναι 1 με 1,1 ή 1,2 δισεκ. ευρώ με τιμή αύξησης 1 με 1,1 ευρώ και ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.
Σχετικά Άρθρα

Επικρατεί μεγάλος αναβρασμός στους μετόχους της Πειραιώς γιατί ακόμη διερωτώνται τι ακριβώς έχει συμβεί;
Οι όροι της αύξησης - δημόσιας προσφοράς παρουσιάστηκαν αναλυτικά από το bankingnews - (δες εδώ)
Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι 1 με 1,1 ή 1,2 δισεκ. ευρώ με τιμή αύξησης 1 με 1,1 ευρώ και ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.
Το 1 ευρώ με 1,1 ευρώ που θα είναι το εύρος της τιμής της δημόσιας προσφοράς (ίσως να διαμορφωθεί και στο εύρος 1 με 1,20 ευρώ) σημαίνει ότι με σημερινές τιμές είναι 0,06 ευρώ ανά μετοχή η τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Το 1 ευρώ το μελλοντικό είναι σημερινό 0,06 ευρώ.

Διερωτώνται τι ακριβώς έχει συμβεί γιατί ξαφνικά θα βρεθούν να κατέχουν το 4,8% της τράπεζας Πειραιώς από 100% που κατείχαν.
Το 4,8% δεν είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση αλλά μια πραγματικότητα.
Η Πειραιώς θα διαθέτει με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές και τα reverse split ακριβώς 50,36 εκατ μετοχές και μετά την αύξηση 1 δισεκ. ευρώ θα διαθέτει 1.050,36 δισεκ. μετοχές έτσι προκύπτει το 4,8%.
Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι 1 με 1,1 ή 1,2 δισεκ. με έκδοση 1 δισεκ. μετοχών και με τιμή αύξησης 1 με 1,10 ευρώ και ονομαστική αξία 1 ευρώ.
Οι παλαιοί μέτοχοι κατείχαν το 100% της τράπεζας Πειραιώς και ξαφνικά θα βρεθούν με το 4,8% εάν η αύξηση είναι 1 δισεκ.
Εάν η αύξηση κεφαλαίου τελικά διαμορφωθεί στο 1,1 με 1,2 δισεκ. ευρώ, τότε τα 50,36 εκατ μετοχές αντιστοιχούν στα 1.250,36 δισεκ. μετοχές δηλαδή οι παλαιοί μέτοχοι θα μειωθούν στο 4%.
Όλοι οι παλαιοί μέτοχοι από το ΤΧΣ με 61,35% έως όλους τους ξένους και έλληνες, θεσμικούς και μικρομετόχους που κατέχουν συνολικά το 100% των μετοχών της Πειραιώς θα βρεθούν να ελέγχουν το 4,8% με 4% της τράπεζας Πειραιώς.

Τι θα συμβεί με τα νέα κεφάλαια;

Η τράπεζα Πειραιώς προτείνει αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Στην Ελλάδα θα καλυφθούν 100 με 110 ή 120 εκατ ευρώ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει με ποσοστό κάτω της καταστατικής μειοψηφίας δηλαδή κάτω από το 33,33% ίσως 30-32% και οι ξένοι θα καλύψουν το 60% της αύξησης κεφαλαίου ή 600 με 700 εκατ ευρώ ανάλογα με το τελικό ύψος της αύξησης κεφαλαίου.
Τα νέα κεφάλαια που θα επενδυθούν το 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ ουσιαστικά θα αγοράσουν το 95% της Πειραιώς, θα αναλογούν στο 95% του συνόλου των μετοχών της τράπεζας.
Για τους παλαιούς μετόχους το dilution, η απίσχναση ή αραίωση θα είναι 95%.

Οι μικρομέτοχοι το θεωρούν απαλλοτρίωση

Οι μικρομέτοχοι της τράπεζας Πειραιώς θεωρούν την αύξηση κεφαλαίου απαλλοτρίωση γιατί εξαϋλώνονται χωρίς να έχουν δικαίωμα προτίμησης.
Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά και όχι δικαιώματα προτίμησης.
Ας υποθέσουμε ότι η αύξηση υλοποιείτο με δικαιώματα προτίμησης, τότε οι παλαιοί μέτοχοι θα κατείχαν το 25% με 35% της τράπεζας Πειραιώς όχι το 4,8%.
Ωστόσο η Πειραιώς για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα…. θα δώσει την δυνατότητα δημόσιας προσφοράς ώστε να δοθούν στους έλληνες επενδυτές 100 με 120 εκατ ευρώ δηλαδή το 10% με 12% της αύξησης κεφαλαίου.
Οι έλληνες θα κατέχουν το 10% με 12% των μετοχών της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Το ΤΧΣ αποδεχόμενο μείωση ποσοστού αποδέχεται να χάσει από τα μελλοντικά κέρδη;

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 61,35% που κατέχει στην Πειραιώς θα βρεθεί με ποσοστό περίπου 30% με 32% σχεδόν 50% μείωση.
Θα εισφέρει δηλαδή 300 εκατ ευρώ.
Μάλιστα έχει υπάρξει και πρόταση το ΤΧΣ να ελέγχει το 26% - μετά την αύξηση κεφαλαίου - που κατείχε πριν την μετατροπή του Cocos σε μετοχές.
Το ερώτημα που εγείρεται για το Ταμείο είναι ότι αποδεχόμενο να υποχωρήσει τόσο πολύ, να υποστεί τόσο μεγάλη αραίωση, αποδέχεται να χάσει από τα μελλοντικά κέρδη.
Χωρίς καμία αμφιβολία η μετοχή της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου θα είναι μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

Πόσο θα υποχωρήσει η μετοχή της Πειραιώς έως την δημόσια προσφορά;

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της Πειραιώς διαμορφώνεται στα 0,53 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση, η συνολική χρηματιστηριακή αξία στα 444 εκατ.
Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 0,40 ευρώ και να σταθεροποιηθεί μεταξύ 0,40 με 0,50 ευρώ δηλαδή σε μια αποτίμηση περί τα 370-380 εκατ ευρώ.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η μετοχή θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 0,20 ευρώ δηλαδή πάνω από 50% επιπλέον πτώση όπερ σημαίνει συνολική αποτίμηση 166 εκατ ευρώ.

Για τους νέους επενδυτές η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς είναι μεγάλη ευκαιρία

Για τους νέους επενδυτές ή όσους συμμετάσχουν στην δημόσια προσφορά η αύξηση κεφαλαίου είναι μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.
Η τράπεζα έχει μετατρέψει σε ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών 4,9 δισεκ. κεφάλαια, οπότε με τα νέα κεφάλαια η Πειραιώς καθαρίζει – τα νέα κεφάλαια θα είναι 2,6 δισεκ. εκ των οποίων 1 με 1,1 δισεκ. η δημόσια προσφορά.
Η αποτίμηση της Πειραιώς θα είναι στα 0,26 με 0,27 P/BV τιμής προς λογιστική αξία και θα είναι η φθηνότερη μεταξύ των 4 συστημικών τραπεζών όταν η Alpha bank είναι 0,33 και η Eurobank στα 0,53 τιμή προς λογιστική αξία.


Τα 14 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την δημόσια προσφορά της Πειραιώς;


1)Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και στις 14 με 15 Απριλίου ξεκινάει η δημόσια προσφορά για να ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.

2)Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι ύψους 1 δισεκ. αλλά θα μπορούσε να αυξηθεί και στα 1,1 με 1,2 δισεκ. ευρώ.

3)Η τιμή της αύξησης θα είναι μετά τα reverse split στο 1 ευρώ αν και υπάρχει πιθανότητα να κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 1 και 1,2 ευρώ κατώτερου και ανώτερου εύρους.
Αυτό σημαίνει σε τρέχουσες τιμές 0,06 ευρώ από 0,5354 ευρώ που είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

4)Πως θα κατανεμηθεί το 1 με 1,1 δισεκ. νέων κεφαλαίων;

  • Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει 26% με 32% και σίγουρα κάτω από την καταστατική μειοψηφία το 33%.

Το ΤΧΣ θα επενδύσει 250 με 300 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.

  • Οι έλληνες ιδιώτες και μικρομέτοχοι θα κατέχουν ποσοστό 10%-11% δηλαδή θα επενδύσουν 100 με 110 εκατ.
  • Οι ξένοι επενδυτές θα επενδύσουν 650 με 700 εκατ ευρώ ανάλογα με το ύψος της αύξησης του 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς με αξία 0,27 P/BV με τα νέα κεφάλαια 

5)Υποθέτουμε ότι η Πειραιώς θα έχει χρηματιστηριακή αξία 1,2 δισεκ. όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και έναντι των 4,3 δισεκ. που θα είναι τα κεφάλαια της Πειραιώς προκύπτει τιμή προς λογιστική αξία περίπου 0,26 με 0,27 P/BV.

6)Τα κεφάλαια της Πειραιώς από 7 δισεκ. θα μειωθούν στα 4,3 δισεκ. μετά τις τιτλοποιήσεις αλλά και τα 2,6 δισεκ. νέα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν εκ των οποίων 1 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου και 600 εκατ υβριδικό tier 1.

Δεν ήταν ορθές οι προβλέψεις

7)Με την απόφαση να μηδενιστεί το μετοχικό κεφάλαιο καθώς τα 4,9 δισεκ. μετατρέπονται σε ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών πρακτικά αποδεικνύεται ότι η Πειραιώς δεν διενεργούσε τις ορθές προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.

8)Γιατί η αύξηση κεφαλαίου δεν είναι μεγαλύτερη 2 ή 3 δισεκ. ευρώ;
Η απάντηση που δίδεται είναι ότι όσο αυξάνονται τα κεφάλαια τόσο θα πρέπει να αυξάνονται τα κέρδη για να επιτυγχάνεται απόδοση κεφαλαίων ROE στο 10%.
Ωστόσο η παρελθούσα εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι προτιμότερο να έχεις κεφάλαια και ας μην επιτυγχάνονται αρχικά οι στόχοι για την απόδοση των κεφαλαίων.

9)Γιατί δημόσια προσφορά και όχι δικαίωμα προτίμησης;
Άπαξ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μείωνε το ποσοστό του στην αύξηση, δεν θα μπορούσε να πωλήσει μέσω της διαδικασίας των δικαιωμάτων το 30% από το 61,35% που κατέχει θα δημιουργούσε ένα σκηνικό ακραίου sell off στην Πειραιώς και θα αποδυνάμωνε την προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων

Υπάρχει σχέδιο ελέγχου από φίλα προσκείμενους μετόχους;

10)Υπάρχει κάποιο σχέδιο ελέγχου της τράπεζας από φίλα προσκείμενους μετόχους;
Αυτό το σενάριο αναφέρεται από τις άλλες τράπεζες που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Πειραιώς.
Ωστόσο ας υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει, κανείς επενδυτής πέραν από το ΤΧΣ δεν θα έχει υψηλό ποσοστό, οι βασικοί ξένοι μέτοχοι θα κατέχουν από 5% έως 7%.
Προφανώς και θα δημιουργηθεί ένα μπλοκ επενδυτών που θα ελέγξουν την τράπεζα, αλλά αυτό θα εξακριβωθεί από την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

11)Προβάλλεται το επιχείρημα ότι η Πειραιώς το 2017 ή 2018 βρισκόταν στα πρόθυρα να διασπαστεί σε καλή και κακή τράπεζα good και bad bank οπότε με την διαδικασία που ακολουθείται διασφαλίζεται.
Η διασφάλιση περιλαμβάνει 3 δισεκ. που ουσιαστικά χαρίζει το ελληνικό κράτος μέσω του ΤΧΣ το οποίο με τα 675 εκατ της ΑΜΚ του 2015 και τα 2,3 δισεκ. Cocos μετατρέψιμου ομολόγου συνεισφέρει 3 δισεκ.
Το κράτος παρέχει και 8,5 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις για τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών δανείων.

12)Η Πειραιώς με την διαδικασία που ακολουθεί, μπορεί να αδικεί τους μετόχους αλλά καθαρίζει τον ισολογισμό της;
Ναι αυτό ισχύει, οι μέτοχοι θα υποστούν μεγάλη ζημία ειδικά το ΤΧΣ και οι ιδιώτες αλλά η Πειραιώς πλήρως θα έχει εξυγιανθεί.

Ο Paulson θα έχει επενδύσει συνολικά 570 εκατ ευρώ

13)Ο Paulson υπάρχει πιθανότητα να ελέγξει την τράπεζα;
Ο Paulson κατείχε το 6,23% της Πειραιώς και μετά την μετατροπή των Cocos έφθασε στο 3% με 3,5% περίπου.
Είχε επενδύσει 500 εκατ που θα έχουν αξία μηδέν και θα επενδύσει ας υποθέσουμε 60 με 70 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.
Με 60 ή 70 εκατ ευρώ θα κατέχει το 6,5% με 7,5% της Πειραιώς που θα έχει χρηματιστηριακή αξία με τις νέες μετοχές 1,2 δισεκ. δηλαδή το 6,5% του Paulson θα έχει αξία 80 εκατ και θα έχει επενδύσει 560 με 570 εκατ ευρώ σωρευτικά.
Ουσιαστικά ο Paulson εάν μετά την αύξηση κεφαλαίου κατέχει το 7% της Πειραιώς για να ανακτήσει τα κεφάλαια που επένδυσε τα 570 εκατ θα πρέπει η χρηματιστηριακή τιμή της Πειραιώς να φθάσει στα 8,2 δισεκ. ευρώ δηλαδή αύξηση πάνω από 600%.

Να μην ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο

14) Η τράπεζα Πειραιώς πριν λίγα χρόνια βρισκόταν στα όρια να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα και τώρα ανακάμπτει, ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει την χρυσή τομή, ώστε από την δημόσια προσφορά τα συμφέροντα των ελλήνων φορολογουμένων να διασφαλιστούν.
Η συμμετοχή του ΤΧΣ στο 30% ή 33,2% κάτω δηλαδή από την καταστατική μειοψηφία του 33,3% εάν αποτελεί απόφαση θα πρέπει το ΤΧΣ και η κυβέρνηση να το ανακοινώσουν αλλά και να αποδείξουν γιατί με αυτό το ποσοστό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Η δημόσια προσφορά για τους νέους μετόχους είναι ιδανική αλλά θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και να υπερασπιστεί το κράτος το δημόσιο συμφέρον.
Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς δεν θα κριθεί μόνο από την κάλυψη αλλά εάν και κατά πόσον διασφαλίζονται και τα συμφέροντα του δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης