Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Κατά 14 φορές έχει καλυφθεί το σκέλος των ξένων (30%) στο βιβλίο προσφορών της Πειραιώς και 2 φορές το ελληνικό (15%)

Κατά 14 φορές έχει καλυφθεί το σκέλος των ξένων (30%) στο βιβλίο προσφορών της Πειραιώς και 2 φορές το ελληνικό (15%)
Η αύξηση κεφαλαίου έχει κλειδώσει στα 1,38 δισ ευρώ με τιμή 1,15 ευρώ, η Πειραιώς θα διαθέτει 1,25 δισεκ. μετοχές.
Σχετικά Άρθρα
(Upd) Κατά 14 φορές έχει καλυφθεί η δημόσια προσφορά στο σκέλος των ξένων επενδυτών - χωρίς τους ακρογωνιαίους επενδυτές - και περίπου δύο φορές το σκέλος των ελλήνων επενδυτών μικρομετόχων και θεσμικών επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς.
Η αύξηση κεφαλαίου έχει κλειδώσει στα 1,38 δισ ευρώ με τιμή 1,15 ευρώ, η Πειραιώς θα διαθέτει 1,25 δισεκ. μετοχές.
Με βάση στοιχεία που δεν είναι τελικά γιατί ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί οι τελευταίες μεγάλες συναλλαγές η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς οι όροι ευνοούσαν τους νέους ξένους επενδυτές και βεβαίως τον Paulson, Helikon.

Από το σκέλος της Ελλάδος που αναλογούσε στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς ή 187 εκατ μετοχές ή 215 εκατ ευρώ η κάλυψη είναι 350 εκατ αλλά εκτιμάται με την ενσωμάτωση των εντολών από τις μεγάλες τράπεζες ότι θα φθάσει στα 400-420 εκατ που σημαίνει περίπου δύο φορές κάλυψη.
Στους έλληνες επενδυτές ζητήθηκε να καλύψουν 215 εκατ της αύξησης κεφαλαίου οπότε μια υπερκάλυψη στα 400 εκατ ή δύο φορές σημαίνει ότι όποιος έδωσε εντολή για 100.000 μετοχές θα πάρει 50.000 μετοχές εάν δικαιούται προνομιακή μεταχείριση, δηλαδή εάν κατείχε μετοχές 13 Απριλίου 2021.
Για όσους επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση και δεν θεωρούνταν παλαιοί επενδυτές - και δεν θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, πρώτα θα ικανοποιηθούν οι παλαιοί μέτοχοι και μετά οι νέοι επενδυτές από την Ελλάδα.

Από το σκέλος των ξένων επενδυτών που αναλογεί στο 30% της Πειραιώς - χωρίς τους ακρογωνιαίους επενδυτές το 26,74% - ζητήθηκε να καλύψουν 375 εκατ μετοχές ή 431 εκατ ευρώ.
Για τα 431 εκατ ευρώ προσφέρθηκαν ποσά που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό 14 φορές ή 6 δισεκ.
Ωστόσο ακόμη αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.
Να τονιστεί ότι η υπερκάλυψη είναι τεχνική και όχι ουσιαστική.
Όσοι επενδυτές ήθελαν να επενδύσουν στην αύξηση έπρεπε να υποβάλλουν προσφορές 10 φορές πάνω ή 14 φορές περισσότερα από το τελικό ποσό που θα γίνει δεκτό.
Επίσης μετράει και το πλήθος των ξένων επενδυτών έχουν ξεπεράσει τους 120 επενδυτές.

Για το σκέλος των ακρογωνιαίων επενδυτών που θα κατέχουν το 26,74% τα ποσοστά και τα ποσά έχουν ήδη προκαθοριστεί.
Συγκεκριμένα ο Paulson θα κατέχει 18,62% ή 232,7 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 267 εκατ. ευρώ.
To Helikon 5,22% ή 65,2 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 75 εκατ ευρώ
Ο Mistakidis 2,90% ή 36,3 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 42 εκατ ευρώ.
Για τα ποσά αυτά δεν υφίσταται η έννοια της υπερκάλυψης.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει ποσοστό 27% ή 338 εκατ μετοχές θα έχει επενδύσει 389 εκατ ευρώ.
Προφανώς ούτε για το ΤΧΣ υφίσταται η έννοια της υπερκάλυψης.

Η Πειραιώς ουσιαστικά συγκεντρώνει 1,38 δισεκ. ευρώ που ήταν ο στόχος από την δημόσια προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος και με 4,9 δισεκ. ισοδυναμεί με αποτίμηση P/BV περίπου 0,30 με 0,31 με προοπτική μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών να φθάσει στο 0,40 P/BV.
Peiraisssss_1_3.png


Η επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς για την ΑΜΚ

Η Πειραιώς Financia lHoldings A.E. (Πειραιώς Holdings) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε
(i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και
(ii) σε ειδικούς και μη ειδικούςεπενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά»και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάσητααποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο τουαρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 –€1,15 ανά Νέα Μετοχή,σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings.
Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021,ενώ η διαπραγμάτευσή τουςστο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσειτην ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.
Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεώτερη ανακοίνωση.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών,η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτώνπου συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάσηώστενα στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία».
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood& Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.

Πειραιώς: Στα 1,15 ευρώ/μετοχή η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών


Στο 1,15 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε η τράπεζα.

Η ανακοίνωση της τράπεζας
peiraios_5.JPG

Πρώτη ενημέρωση 2021-04-23 16:14:43
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης