Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η μετοχή της Πειραιώς θα υποχωρήσει στα 0,10 ευρώ - Με το reverse split η τιμή της ΑΜΚ 1-1,2 ευρώ, μετά 1,6 με 1,80 ευρώ

Η μετοχή της Πειραιώς θα υποχωρήσει στα 0,10 ευρώ - Με το reverse split η τιμή της ΑΜΚ 1-1,2 ευρώ, μετά 1,6 με 1,80 ευρώ
Η χρηματιστηριακή αξία από 1,1 με 1,28 δισεκ. (ανάλογα με το ύψος της αύξησης κεφαλαίου) θα ανέλθει μετά την αύξηση στα 1,6 με 1,8 δισεκ. δηλαδή άνοδος περίπου 50% στην τράπεζα Πειραιώς
Σχετικά Άρθρα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Απριλίου 2021 έλαβε τις αποφάσεις για την συνδυασμένη προσφορά, ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου θα είναι περίπου 1 δισεκ. ευρώ αλλά το πιθανότερο σενάριο να διαμορφωθεί τελικά στα 1,2 δισεκ. ευρώ.
Το bankingnews έχει παρουσιάσει έγκαιρα και αναλυτικά όλες τις πτυχές της σχεδιαζόμενης συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης με μεγάλη ακρίβεια, όπως διαπιστώθηκε και από την επίσημη θέση του διευθύνοντος συμβούλου Χρήστου Μεγάλου στην Γενική Συνέλευση.

Τι πρέπει να ξέρουμε;

Διόρθωση στα 0,10 ευρώ

1)Ας ξεκινήσουμε από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.
Βρίσκεται στα 0,3550 ευρώ και το παράγωγο της μετοχής στα 0,25 ευρώ.
Γνωρίζοντας ότι η ονομαστική αξία θα είναι 1 ευρώ μετά το reverse split αυτό σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή προ της αύξησης πρέπει να είναι 0,06 ευρώ ή 1 ευρώ μετά το reverse split.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πριν την έναρξη του βιβλίου προσφορών η μετοχή της Πειραιώς θα υποχωρήσει στα 0,10 ευρώ περίπου θα πλησιάσει την τιμή της πραγματικής της αξίας στα 0,06 ευρώ.

Reverse split 16,5 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή

2)Εν συνεχεία θα υλοποιηθεί reverse split με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 6 ευρώ σε 99 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση των μετοχών από 831 εκατ. σε 50,36 εκατ. μετοχές.
Η σχέση παλαιών προς νέων μετοχών καθορίστηκε σε 16,5 υφιστάμενες μετοχές προς 1 νέα μετοχή.
Εν συνεχεία τα 99 ευρώ ονομαστικής αξίας μειώνονται σε 1 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού ύψους 4,93 δισ. ευρώ, δηλαδή όλου του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς όμως να αλλάξει ο αριθμός των κοινών μετοχών.
Κοινώς η τράπεζα Πειραιώς θα έχει 50,36 εκατ. νέες μετοχές πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Ύψος αύξησης και τιμή αύξησης κεφαλαίου

3)Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει.
Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι εύρους 1 δισεκ. με 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου μετά το reverse split θα είναι 1 με 1,20 ευρώ (παλαιές τιμές 0,06 ευρώ).

Οι παλαιοί μέτοχοι θα κατέχουν το 4,8% της τράπεζας

4)Οι παλαιοί μέτοχοι θα κατέχουν το 4,8% και οι νέοι μέτοχοι – που συμπεριλαμβάνονται και οι παλαιοί όσοι συμμετάσχουν τουλάχιστον – το 95,2%.

Τι κεφάλαια θα καταβάλλουν, έλληνες, ξένοι και ΤΧΣ

5)Οι επενδυτές από την Ελλάδα μικρομέτοχοι και θεσμικοί θα εισφέρουν 145 με 147 εκατ ευρώ καλύπτοντας το 12% της αύξησης κεφαλαίου των 1,2 δισεκ. ευρώ.
Οι προσφορές στην Ελλάδα θα υπερκαλύψουν πάνω από 2,5 φορές το ελληνικό βιβλίο προσφορών.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει 360 εκατ ευρώ ώστε από το 61,35% να μειωθεί στο 32%.
Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ θα κατέχει μετά το reverse split επί της ουσίας το 2,8% της Πειραιώς και με τα 360 εκατ ευρώ που θα εισφέρει στην αύξηση των 1,2 δισεκ. θα φθάσει να ελέγχει το 32% της τράπεζας Πειραιώς από 61,35%.
Οι ξένοι επενδυτές με τα 700 εκατ που θα επενδύσουν, θα ελέγχουν το 59% με 60% των νέων και παλαιών μετοχών της τράπεζας Πειραιώς.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι σχεδόν το 50% των προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου είναι hedge funds δηλαδή για τα 700 εκατ που θα καλύψουν οι ξένοι και υπάρχουν προσφορές 5 δισεκ. τα μισά περίπου 2,5 δισεκ. είναι hedge funds.
Το 1,2 δισεκ. νέων κεφαλαίων αγοράζει το 95,2% των 4,5 δισεκ. κεφαλαίων της τράπεζας.

Ποια η δίκαιη τιμή μετά την αύξηση κεφαλαίου;

6)Η δίκαιη τιμή μετά την αύξηση κεφαλαίου προσδιορίζεται με βάση το P/BV και την σύγκριση με τις άλλες τράπεζες.
Με αύξηση 1,2 δισεκ. η Πειραιώς θα κατέχει 1,25 δισεκ. μετοχές 1,2 δισεκ. από την αύξηση με τιμή 1 ευρώ και 50,3 εκατ από τις παλαιές μετοχές που από 831 εκατ θα μειωθούν στα 50,3 εκατ μετοχές.
Η Πειραιώς θα έχει χρηματιστηριακή αξία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου περίπου 80 εκατ ευρώ + 1,2 δισεκ ευρώ που θα προστεθούν από τα νέα κεφάλαια = 1,28 δισεκ. ευρώ.
Γνωρίζοντας ότι τα κεφάλαια ενώ θα φθάσουν στα 9,5 δισεκ. στην πράξη θα μειωθούν στα 4,5 δισεκ. καθώς θα πρέπει να δαπανηθούν 5 δισεκ. για την εξυγίανση.
Άρα 1,28 δισεκ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία δια 9,5 δισεκ. σημαίνει P/BV 0,13 αλλά αυτή δεν είναι η σωστή σύγκριση.
Η ορθή σύγκριση είναι τα τελικά κεφάλαια με τα οποία θα απομείνει η Πειραιώς μετά την εξυγίανση.
Με αύξηση κεφαλαίου 1,2 δισεκ. το P/BV θα είναι 0,28, ενώ εάν η αύξηση είναι 1 δισεκ. ευρώ το P/BV είναι 0,24.

Που μπορεί να φθάσει η μετοχή της Πειραιώς;

Το που μπορεί να φθάσει θα καθοριστεί από την αποτίμηση της Εθνικής και Alpha bank.
Να τονίσουμε ότι η Alpha bank έχει σήμερα αποτίμηση P/BV δηλαδή χρηματιστηριακή αξία προς λογιστική αξία 0,29 μετά την απομείωση των κεφαλαίων λόγω της διενέργειας νέων προβλέψεων.
Η Εθνική έχει P/BV 0,42 με 0,44.
Λογικά η Πειραιώς θα πρέπει να διαπραγματεύεται πάνω από την Alpha bank 0,29 P/BV αλλά σίγουρα κάτω από την Εθνική τράπεζα στο 0,42 με 0,44.
Εκτιμάται ότι το fair value η δίκαιη αξία είναι στα 0,35 με 0,38 P/BV που αυτό μεταφράζεται σε χρηματιστηριακή αξία 1,6 με 1,8 δισεκ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή αξία από 1,1 με 1,28 δισεκ. (ανάλογα με το ύψος της αύξησης κεφαλαίου) θα ανέλθει στα 1,6 με 1,8 δισεκ. δηλαδή άνοδος περίπου 50%.
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η συμπεριφορά της μετοχής μετά την αύξηση κεφαλαίου θα καθοριστεί από δύο τάσεις, από τους επενδυτές που θα πουλήσουν μετά την αύξηση καθώς η μετοχή θα σημειώσει ισχυρή άνοδο, άρα θα πάρουν το κέρδος τους και τους επενδυτές που θα αγοράζουν γιατί δεν κατέφεραν να πάρουν τις μετοχές που είχαν σχεδιάσει.
Θα είναι μια μάχη προσφοράς και ζήτησης έως ότου ισορροπήσει η μετοχή... προσοχή όμως η άνοδος της μετοχής της Πειραιώς δεν θα είναι αέναη θα κρατήσει κάποιο μικρό διάστημα και μετά θα σταθεροποιηθεί ή θα παρουσιάζει διακύμανση.

Υπάρχουν όμως ακόμη ορισμένα ερωτήματα

Ο Χρήστος Μεγάλου ο διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς ανέφερε τα εξής
Α)Η Πειραιώς πριν τις απαραίτητες κινήσεις εξυγίανσης θα διαθέτει 9,5 δισεκ. κεφάλαια ή 22,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά αυτά που θα μείνουν τελικά θα είναι 4,5 δισεκ.
Β)Η Πειραιώς θα επιτυγχάνει 1,1 δισεκ. κέρδη σε προ προβλέψεων βάση από 809 εκατ το 2020 σε 1,1 δισεκ. σε μεσοπρόθεσμη βάση.
Γ)Μεσοπρόθεσμα διψήφια απόδοση κεφαλαίων ROE άνω του 10% δηλαδή

Τα ερωτήματα είναι

  • Μπορεί οι στόχοι για απόδοση κεφαλαίων ROE και αύξηση δανείων, συνολικά το μεσοπρόθεσμο business plan να επιτευχθούν;
  • Το 1 με 1,2 δισεκ. αύξηση και συνολικά μαζί με άλλες ενέργειες 2,6 δισεκ. κεφάλαια επαρκούν για την πλήρη εξυγίανση και ανάκαμψη της τράπεζας Πειραιώς;
  • Μετά την τρέχουσα αύξηση κεφαλαίου, μήπως σε βάθος 1 ή 2 ετών η Πειραιώς χρειαστεί και νέα αύξηση κεφαλαίου;
  • Πως θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα αναλογεί στο 90% των κεφαλαίων της τράπεζας;

Το DTC στην Πειραιώς διαμορφώνεται στα 4 δισεκ. και μπορεί να μην είναι εποπτικό πρόβλημα, είναι σίγουρα χρηματιστηριακό πρόβλημα, το υψηλό DTC υποχρεώνει τις τράπεζες στην Ελλάδα να αποτιμώνται χρηματιστηριακά με μεγάλο discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης