Που θα πάνε τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Lamda Dev. – Τι περιμένουν οι αναλυτές

Που θα πάνε τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Lamda Dev. – Τι περιμένουν οι αναλυτές
Κάποιοι αναλυτές βλέπουν μία «έκπτωση» έως 20% να είναι λογική αλλά όπως σημειώνουν το άνοιγμα της μετοχής σήμερα θα δείξει περισσότερα
Η χθεσινή ανακοίνωση της Lamda Dev. για αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 650 εκατ. ευρώ αναμένεται να τραβήξει σήμερα τα βλέμματα επενδυτών και αναλυτών.
Οι όροι της αύξησης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστή ενώ μία αναφορά για έκδοση έως 2,1 δισ. μετοχών στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς, αλλά όωπς αναφέρεται η γενική συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με μεταγενέστερη απόφασή του θα ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
Ωστόσο σύμφωνα με στελέχη της αγοράς το σενάριο να γίνει χαμηλά η αύξηση κεφαλαίου δε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Κάποιοι αναλυτές βλέπουν μία «έκπτωση» έως 20% να είναι λογική αλλά όπως σημειώνουν το άνοιγμα της μετοχής σήμερα θα δείξει περισσότερα.
Ένα άνοιγμα με απώλειες αναμένεται για το ξεκίνημα.
Σύμφωνα τώρα με την εταιρεία από το ποσό που θα αντληθεί., 467 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής Ελληνικό ΑΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοράστριας των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης).
Ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης , ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης, ποσό 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS