Τραπεζικά νέα

Optima Bank: Από 27 ως 29 Σεπτεμβρίου 2023 η δημόσια προσφορά – Με Reggeborgh και Fiera Capital η αύξηση κεφαλαίου

Optima Bank: Από 27 ως 29 Σεπτεμβρίου 2023 η δημόσια προσφορά – Με Reggeborgh και Fiera Capital η αύξηση κεφαλαίου
Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών που εκδίδονται
Από τις 27 ως τις 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Προσφορά της Optima Bank, με 4 βασικούς επενδυτές να δεσμεύονται για προσφορά κεφαλαίων... 51 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά «αφορά την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 21.000.000 νέων μετοχών (δημόσια προσφορά έως 19.950.000 νέων μετοχών και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως νέων 1.050.000 μετοχών), με καταβολή μετρητών για άντληση κεφαλαίων ύψους έως €151.200.000, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας».

Αύξηση κεφαλαίου...

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται πως συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της Optima Bank στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα έχει με 21 εκατ. ευρώ η ολλανδική Reggeborgh, επικεφαλής της οποίας είναι ο Henry Holterman, βασικός μέτοχος της Ελλάκτωρ.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο που παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου το ποσοστό της Reggeborgh θα είναι κάτι λιγότερο από 4%.
Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκε να βάλει η κυπριακή εταιρεία, με την επωνυμία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD.
Επίσης, η Motor Oil, μέσω θυγατρικής της, θα μετέχει με ποσοστό 8,959%, και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μέσω της Canelo Holdings Limited, με 5,832% (αθροιστικά θα «βάλουν» 10 εκατ.).
Πέρα από τα παραπάνω, έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή με 15 εκατ. ευρώ -μέσω των Magna Umbrella fund, OAKS Emerging Umbrella Fund και Manulife Global Fund- της Fiera Capital Corporation, μιας παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της οποίας τα υπό διαχείριση assets ξεπερνούν τα 124 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι δεσμεύσεις των βασικών επενδυτών θέτουν την προϋπόθεση η τιμή διάθεσης να μην υπερβεί τα 7,40 ευρώ ανά μετοχή.
Το χαμηλό του εύρους (τιμής διάθεσης) θα γίνει γνωστό στις 26 Σεπτεμβρίου,
δσαδσαδσαδσα.JPG
Το χρονοδιάγραμμα...

«Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 20.09.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 20.09.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 1.050.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 21.000.000 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 30.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας (εφεξής η «Εισαγωγή»).
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:
1_350.JPG
2_256.JPG
Aγορά στόχος

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με την ιδιότητα τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων ανακοινώνουν ότι, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά Νέων Μετοχών της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (η «Εκδότρια»), ήτοι (α) 19.950.000 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά, και (β) τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, εφόσον προκύψουν κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (εφεξής από κοινού οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου σε συνεργασία με την Εκδότρια ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την επίτευξη αποδόσεων στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή και το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης