Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες την έγκριση από τον SSM για μερίσματα - Στα 875 εκατ. οι συνολικές διανομές

Έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες την έγκριση από τον SSM για μερίσματα - Στα 875 εκατ. οι συνολικές διανομές
Στα 342 εκατ. ευρώ η διανομή της Eurobank, στα 122 εκατ. της Alpha Bank, στα 332 εκατ. της Εθνικής και στα 79 εκατ. της Πειραιώς
(upd 4) Τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023 έλαβαν η Alpha Bank, η Eurobank και η Πειραιώς.
Για την Alpha Bank, το ποσό της διανομής φτάνει τα 122 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τόσο το μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ όσο και το ποσό της επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Η Πειραιώς, η οποία θα διανείμει 79 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία τον Ιούνιο του 2024.
Στα 342 εκατ. ευρώ έχει οριστεί η διανομή της Eurobank, ενώ η Εθνική θα διανείμει 332 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς: Τον Ιούλιο η καταβολή του μερίσματος

Η Piraeus Financial Holdings ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024, έλαβε την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού 79 εκατ. ευρώ στους μετόχους της Πειραιώς.
Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024.

Στα 0,36 ευρώ το μέρισμα της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διανομή μερίσματος σε μετρητά μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών
Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει μέρισμα σε μετρητά ύψους 332 εκατ., ή 0,36 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.
H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας.
Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Στα 0,026 ευρώ/μετοχή το μέρισμα για την Alpha Bank

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Alpha Bank έλαβε την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη του 2023.
Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό Ευρώ 0,026 ανά μετοχή.
Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.
Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.
Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το Α' τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ψάλτης: Επισφραγίζεται η επιστροφή της τράπεζας στην κανονικότητα

«Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζάς μας να ανταμείβει τους Μετόχους της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.
«Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.
Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά, γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και, φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων.
Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σχέδιο», κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

Στα 342 εκατ. ευρώ η διανομή της Eurobank

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 5.6.2024 έλαβε και η Eurobank για να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους 342 εκ., ή €0,0933 ανά μετοχή.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.
Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.
Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται (a) στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και (β) την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης