Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Κοινά σημεία και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της αύξησης κεφαλαίου της Alpha και Πειραιώς και οι αποτιμήσεις των μετοχών

Κοινά σημεία και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της αύξησης κεφαλαίου της Alpha και Πειραιώς και οι αποτιμήσεις των μετοχών
Ποια είναι τα κοινά σημεία και ποιες οι διαφορές στις αυξήσεις κεφαλαίου Πειραιώς και Alpha bank; - Αναλύουμε 12 σημεία
Σχετικά Άρθρα

Δύο τράπεζες οι Πειραιώς και Alpha bank υλοποίησαν ή υλοποιούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,38 δισεκ. και 800 εκατ ευρώ αντίστοιχα ή συνολικά 2,18 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της  Alpha bank παρά τα θετικά στοιχεία της αύξησης κεφαλαίου κατακρημνίστηκε στα 0,90 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα είναι στο 1 ευρώ, θα πρέπει η χρηματιστηριακή τιμή προσεχώς να οδηγηθεί στα 1,20 - 1,30 ευρώ για να δικαιολογείται η τιμή της αύξησης. 
Η Alpha bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2021 στις 24 Μαίου αντί 27 Μαίου και θα ανακοινώσει και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου.
Τα αποτελέσματα θα είναι αυξημένα λόγω εκτάκτων κερδών ενώ το χρονοδιάγραμμα της αύξησης περιλαμβάνει μέσα Ιουνίου έκτακτη γενική συνέλευση, τελευταία εβδομάδα Ιουνίου δημόσια προσφορά και έως 12 Ιουλίου 2021 η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 800 εκατ νέων μετοχών της αύξησης των 800 εκατ ευρώ. 
Οι αυξήσεις κεφαλαίων των Πειραιώς και Alpha bank πραγματοποιούνται σε πολύ μικρό διάστημα μεταξύ τους και προφανώς θα πρέπει να καταγράψουμε τα κοινά σημεία και τις ουσιώδεις διαφορές.
Συγκεντρώσαμε 12 στοιχεία τα οποία και παρουσιάζουμε.

1)Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο των αυξήσεων κεφαλαίου, μπορεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε να μην ήταν η καλύτερη αλλά πρακτικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πήρε το ρίσκο και κατάφερε να συγκεντρώσει τα 1,38 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank θα αντλήσει από τις αγορές λιγότερα κεφάλαια μόλις 800 εκατ. θα έπρεπε να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια.
Προφανώς και με παραπλήσιο RWA μέσο σταθμισμένο ενεργητικό, η Πειραιώς είχε περισσότερο ανάγκη τα κεφάλαια από ότι η Alpha bank… ωστόσο και οι δύο τράπεζες κατάφεραν να συγκεντρώσουν κεφάλαια.

Η Alpha bank χωρίς απομείωση μετοχικού κεφαλαίου

2)Η Πειραιώς για να μπορέσει να υλοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου στο 1 ευρώ υλοποίησε reverse split και ουσιαστικά μηδένισε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αφού θα δαπανήσει για εξυγίανση 5 δισεκ. κεφάλαια και θα απομείνει στο τέλος με 4,9 δισεκ. ευρώ.
Οι κινήσεις της Πειραιώς έδειξαν ή ανέδειξαν τις αδυναμίες στον ισολογισμό.
Απαιτήθηκε ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί ένα βελούδινο resolution αφού τα Cocos 2,040 δισεκ. ευρώ που μετατράπηκαν σε μετοχές μηδενίστηκαν.
Τα 670 εκατ ευρώ κεφάλαια που συνεισέφερε το ΤΧΣ μηδενίστηκαν, όπως και όλων των μετόχων.
Στην Alpha bank δεν θα ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο καθώς το απόθεμα κεφαλαίων επιτρέπει πολύ καλύτερη διαχείριση.

Χωρίς reverse split στην μετοχή

3)Η Alpha bank δεν θα προχωρήσει σε reverse split της μετοχής.
Η μετοχή δεν θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί και με χρηματιστηριακούς όρους reverse split σημαίνει χρηματιστηριακή αδυναμία.
Ως μέτρο σύγκρισης η Πειραιώς υλοποίησε αύξηση στα 0,068 ευρώ και με reverse split τελικά καθορίστηκε στο 1,10 ευρώ και η Alpha bank χωρίς reverse split θα υλοποιήσει αύξηση στο 1 ευρώ ή περίπου 1 ευρώ.

Η Alpha bank με το χαμηλότερο DTC

4)Η Alpha bank είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα από την Πειραιώς.
Η Alpha bank θα διαθέτει tangible book κεφάλαια 6,5 δισεκ. ευρώ και η Πειραιώς 4,9 δισεκ.
Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην Alpha bank θα μειωθεί στα 2,5 δισεκ. ευρώ θα διαθέτει το χαμηλότερο DTC στο σύστημα – ήδη διέθετε το χαμηλότερο DTC στο σύστημα – με την Πειραιώς να έχει DTC 3,7 δισεκ. ευρώ.
Το DTC είναι χρηματιστηριακό και όχι εποπτικό κεφαλαιακό ζήτημα όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά στο bankingnews.
Μπορεί η Πειραιώς να μην έκρυψε το πρόβλημα της, τουναντίον αποκάλυψε τις αδυναμίες της, μάλιστα επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι εάν δεν υλοποιούσε αύξηση θα κινδύνευε με resolution με διάσπαση σε καλή και κακή τράπεζα.
Η Alpha bank ενώ είναι σε καλύτερη θέση κεφαλαιακά, είχε κοινό στοιχείο με την Πειραιώς τα υψηλά NPEs και τις χαμηλές προβλέψεις (coverage ratio NPEs).
Μια αδυναμία στην Alpha bank ήταν ότι οι προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί ήσαν πολύ χαμηλότερες από τον ανταγωνισμό ειδικά με Εθνική και Eurobank.
Π.χ. η περίπτωση της Vivartia και ειδικά στην εστίαση, έδειξε αυτές τις διαφορές.

5)Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς κρίθηκε από τον SSM ζωτική παράμετρος του ισολογισμού ενώ της Alpha bank συμπληρωματική ενέργεια ενίσχυσης κεφαλαίων.
Όμως μην έχουμε αυταπάτες και η Alpha bank με 11,4 δισεκ. NPEs μετά την τιτλοποίηση Gallaxy 10,6 δισεκ. NPEs χρειαζόταν συμπληρωματικές κινήσεις σε κεφάλαια.
Μπορεί να αναφέρεται ότι η Alpha bank είναι σε καλύτερη κεφαλαιακή θέση από την Πειραιώς και αυτό είναι αλήθεια αλλά η Alpha bank σχεδόν… έπρεπε να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου.
Ήταν προβλέψιμη η αύξηση, εδώ και εβδομάδες ήταν ξεκάθαρο ότι η Alpha bank θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου απλά δεν ήταν βέβαιο ότι θα γίνει τέλη Ιουνίου ή από Σεπτέμβριο.

Με όρους P/BV η Alpha bank στο 0,35

6)Η μεθοδολογία που ακολούθησε η Πειραιώς ήταν λανθασμένη.

Η αύξηση κεφαλαίου πέτυχε και αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στον Χρήστο Μεγάλου τον CEO αλλά ήταν επιτυχημένη με ένα μεγάλο κόστος, οι παλαιοί μέτοχοι – πλην Paulson και ορισμένων άλλων – ζημιώθηκαν.
Η Πειραιώς προ της αύξησης έφθασε να αποτιμάται στο χρηματιστήριο κάτω από 90 εκατ ευρώ ουσιαστικά η τράπεζα μηδένισε την παλαιά της αξία και επανεκίννησε.
Η Πειραιώς έχει αποτίμηση 1,86 δισεκ. που αυτό σημαίνει P/BV (1,86 δισεκ. / 4,9 δισεκ. = 0,38
Η Alpha bank θα ακολουθήσει άλλη μεθοδολογία, δεν θα προβεί σε reverse split, δεν θα προχωρήσει σε dilution των παλαιών μετόχων αλλά έχοντας κάτι κοινό με την Πειραιώς… θα διενεργήσει αύξηση κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα.
Θα πρέπει να αναλύσουμε εδώ αυτές τις παραμέτρους.
Η Alpha bank μετά την αύξηση θα διαθέτει 6,5 δισεκ. κεφάλαια και υπολογίζουμε ότι η αρχική χρηματιστηριακή της αξία να είναι 2,3 με 2,4 δισεκ. ευρώ.
Υπολογίζοντας αυτή την παράμετρο η σχέση P/BV (2,3 δισεκ. / 6,5 δισεκ.) διαμορφώνεται σε 0,35 δηλαδή θα αποτιμάται χαμηλότερα της Πειραιώς.
Η Πειραιώς υποχρεωτικά έπρεπε να υλοποιήσει reverse split καθώς η πραγματική τιμή της ήταν 0,068 ευρώ και με το reverse split έφθασε στο 1,1 ευρώ στην τιμή της αύξησης.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank θα έχει τιμή αύξησης κεφαλαίου 1 ευρώ και θα εκδώσει 800 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank θα διαθέτει 2,35 δισεκ. μετοχές μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Χωρίς dilution μετόχων

7)Γιατί η Alpha bank υποστηρίζει ότι οι μέτοχοι της δεν θα υποστούν dilution δηλαδή αραίωση ενώ στην Πειραιώς συνέβησαν πολλές μετοχικές ανατροπές;
Επίσης γιατί και οι δύο αυξήσεις δεν υλοποιήθηκαν με άσκηση δικαιωμάτων;
Τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ κρίσιμα.
Η Alpha bank δεν υλοποιεί αύξηση με δικαιώματα γιατί δεν θέλει να χάσει χρόνο με εγκρίσεις και σχεδιασμό αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και έως τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει την αύξηση των 800 εκατ ευρώ.
Η Alpha bank διαθέτει 114.346 μετόχους εκ των οποίων 109.891 έχουν έως 10.000 μετοχές και από 1 εκατ μετοχές και πάνω 182 μέτοχοι ελέγχοντας 1,046 δισεκ. μετοχές σε σύνολο 1,54 δισεκ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 10,94% της Alpha bank ή 169,17 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank υποστηρίζει ότι ενώ η αύξηση των 800 εκατ δεν θα υλοποιηθεί με δικαιώματα οι 114.346 μέτοχοι ή όσοι είναι μέτοχοι έως τις κρίσιμες ημερομηνίες θα διαθέτουν και μετά την αύξηση το ίδιο ποσοστό.
Δηλαδή δεν θα υποστούν dilution που αυτό σημαίνει ότι ο Paulson με ποσοστό 6,5% ή το ΤΧΣ με ποσοστό 10,94% δεν θα υποστούν dilution εφόσον θελήσουν να συμμετάσχουν στην αύξηση των 800 εκατ ευρώ.
Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank ήταν ότι η Πειραιώς ενώ είχε κρατικοποιηθεί, χρησιμοποίησε την αύξηση των 1,38 δισεκ. για να ιδιωτικοποιηθεί ενώ η Alpha bank δεν θα χρειαστεί να προβεί σε τέτοιες μετοχικές μεταβολές.
Η Πειραιώς ωστόσο χρησιμοποίησε την αύξηση για να απομειώσει το ποσοστό του ΤΧΣ από 61,35% σε 27% και να πριμοδοτήσει τον Paulson ο οποίος από 6,7% βρέθηκε στο 18,6% αλλά και άλλους ακρογωνιαίους επενδυτές όπως το ιταλικό fund Hellikon και Αριστοτέλη Μυστακίδη αν και ο ίδιος παρέμεινε με μόνο 2,9%.


8)Για την Alpha bank η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να μην ήταν υποχρεωτική, όπως στην Πειραιώς – και μάλιστα πριν τα stress tests του Ιουλίου 2021 – αλλά στην πράξη είχε μια σχετική υποχρεωτικότητα.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Alpha bank βρίσκεται σε καλύτερη κεφαλαιακή κατάσταση από την Πειραιώς αλλά για να μηδενίσει τα NPEs από 11,4 δισεκ. σε 2 δισεκ. θα πρέπει να προχωρήσει σε εξυγιαντικές κινήσεις στον ισολογισμό της.
Η Alpha bank υποστηρίζει ότι η αύξηση ήταν απαραίτητη για ανάπτυξη και ότι είναι αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου.
Αυτό είναι αλήθεια αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι η Alpha bank έπρεπε να βρει κεφάλαια για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Που θα αποτιμάται η Alpha bank;

9)Παίρνουμε ως παραδοχές ότι η αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ της Alpha bank θα υλοποιηθεί στην τιμή του 1 ευρώ και θα εκδοθούν 800 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank θα διαθέτει 2,34 δισεκ. μετοχές ή 2,34 δισεκ. ευρώ αξία στο χρηματιστήριο.
Η Alpha bank θα καταστεί πρώτη τράπεζα βάση κεφαλαιοποίησης στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως είχαμε αναφέρει στις 17 Μαίου 2021;
Ναι είναι πιθανό εάν η μετοχή ανακάμψει προς τα 1,4 ή 1,5 ευρώ θα έχει αξία 2,34 δισεκ. μετοχές Χ 1,5 ευρώ = 3,5 δισεκ. ευρώ.
Στα 3,5 δισεκ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία θα έχει P/BV περίπου 0,53 όταν η Eurobank σε τρέχουσες τιμές έχει P/BV 0,53
Η Eurobank είχε υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου σε είδος απορροφώντας την Grivalia με κεφάλαια 930 εκατ ενώ η Alpha bank υλοποιεί κλασσική αύξηση κεφαλαίου με μετρητά.
Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι η Eurobank στο β΄ τρίμηνο του 2021 θα έχει NPEs κάτω από 10% δηλαδή θα έχει εξυγιανθεί ενώ έχει και καλύτερη δομή κερδοφορίας, επιτυγχάνει 500 εκατ με μεγάλη υποστήριξη από ακίνητα και εξωτερικό.
Με όρους PPI προ προβλέψεων έσοδα η Alpha bank είναι δυνατή κοντά στα 830 με 860 εκατ όσο και η Eurobank οπότε οι δύο τράπεζες θα ανταγωνιστούν σε κέρδη και σε χρηματιστηριακή αξία.

10)Πριν λίγο καιρό είχαμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ που είχε τίτλο εάν είχατε 100.000 ευρώ σε ποια τράπεζα θα τα επενδύατε και το θέμα αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν δημοσιεύθηκε στο bankingnews τυχαία.
Γνωρίζαμε επακριβώς για την αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank καθώς το δημοσίευμα στις 15 Μαίου 2021 ήταν άκρως αποκαλυπτικό.
Η ερώτηση είναι η εξής πως θα διαμορφωθούν οι χρηματιστηριακές ισορροπίες μετά την αύξηση της Alpha bank;
Απάντηση.
Η Eurobank θα είναι πρώτη τράπεζα βάσει κεφαλαιοποίησης στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά η Alpha bank θα απειλήσει την Eurobank.
Θα δοθεί μάχη Eurobank και Alpha bank στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.
Η Εθνική θα διατηρηθεί στην 3η θέση αν και περιμένουμε ανάκαμψη και από την Πειραιώς.
Η Πειραιώς μπορεί να έκανε λάθη στο παρελθόν ως προς την διαδικασία της αύξησης αλλά το μετά είναι πολύ καλύτερο από το πριν.
Η Πειραιώς με τα 1,38 δισεκ. σε μεγάλο βαθμό τακτοποίησε τις παρελθούσες εκκρεμότητες της και συγκρίνεται ευθέως με τις άλλες τράπεζες, το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι ακριβώς έτσι.

11)Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι η Alpha bank με όρους διαχείρισης των σχεδιασμών της δεν μπορεί να πάρει άριστα.
Ο σχεδιασμός της αύξησης ήταν γνωστός εδώ και καιρό, τουλάχιστον σε εμάς στο bankingnews ήταν 100% γνωστός αλλά οι διαρροές δεν την βοήθησαν, προκάλεσαν σύγχυση στους επενδυτές και δημιούργησαν ένα νεφελώδες καθεστώς.
Ξέρει η Alpha bank ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη διαχείριση.
Μια από τις παρενέργειες ήταν ότι η αγορά δεν κατανόησε τον σχεδιασμό της Alpha bank και έστειλε την μετοχή limit down.
Εδώ γεννάται ένα πρόβλημα η μετοχή στο χρηματιστήριο είναι 0,90 ευρώ και η τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Είναι πρόβλημα η μετοχή να είναι χαμηλότερα από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου, θα πρέπει η διοίκηση Ψάλτη της Alpha bank να δώσει μεγάλη μάχη για να πείσει τους επενδυτές ότι η χρηματιστηριακή τιμή της πρέπει να είναι πάνω από το 1 ευρώ.

12)Οι βασικοί μέτοχοι πως θα συμμετάσχουν;
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 10,94%
Paulson με 7,32% ή 6,5% με το ΤΧΣ
BlackRock με 5,20%
Capital Group με 3,22%
Norges Bank με 3,20%
Vanguard με 2,96%
Alpha Asset Management με 2,2%
Η απάντηση είναι ναι θα συμμετάσχουν χωρίς όμως να δούμε ουσιώδεις μετοχές ανατροπές.
Θα εμφανιστούν και ορισμένοι νέοι επενδυτές.
Κοινό στοιχείο μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank είναι ότι και στις δύο αυξήσεις πέραν από την J P Morgan που είναι ο σύμβουλος της Alpha bank συμμετέχει και η Goldman Sachs η οποία συμμετείχε και στην Πειραιώς.

Σοβαρή υποσημείωση

Για το bankingnews οι αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν μια διαχρονική δικαίωση.
Έχουμε υποστηρίξει με απόλυτη συνέπεια την ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου όταν οι τραπεζίτες αλλά και οι επενδυτές, αλλά και οι χρηματιστές τις επέκριναν.
Το bankingnews με απόλυτη συνέπεια υποστήριξε την αναγκαιότητα των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και αισθανόμαστε υπερήφανοι και δικαιωμένοι που μια κεντρική θέση του site υλοποιείται.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι θετικές 100% ακόμη και εάν προκαλούν τριγμούς βραχυπρόθεσμα.
Υποστηρίζουμε τις αυξήσεις κεφαλαίου και θεωρούμε ότι και η Πειραιώς και η Alpha bank πράττουν σωστά... και επίσης θεωρούμε ότι και η Εθνική και Eurobank σε μέλλοντα χρόνο πρέπει να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου και θα υλοποιήσουν αλλά όχι τώρα από το 2022.

Όταν διαβάζετε δημοσιεύματα στο bankingnews, π.χ.

Ελληνική τράπεζα έχει αναθέσει σε αμερικανικό οίκο... τύπου Morgan να ερευνήσει σενάριο αύξησης κεφαλαίου 1,5 δισ

Η μεγάλη έκπληξη θα είναι η Alpha – Θα γίνει η πρώτη τράπεζα με χρηματιστηριακή αξία 4 δισ. NPEs 4% και DTC κάτω από 2 δισ

Ετοιμαστείτε για χοντρό παιχνίδι στις ελληνικές τράπεζες με Great Reset – Έρχονται αυξήσεις 6 δισ και με έκπληξη την τελευταία…

Να θυμάστε κάτι έρχεται...
alphapeiraiusos.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης